Οικονομική αστυνομία, ΙΚΑ και επιθεωρήσεις εργασίας στο κυνήγι της μαύρης εργασίας

Από κοινού τα υπουργεία Εργασίας και Προστασίας του Πολίτη ξεκινούν δράσεις για την αντιμετώπιση της αδήλωτης και ανασφάλιστης εργασίας, καθώς και άλλων μορφών παραβατικότητας στην αγορά εργασίας.
Στη σύσκεψη, που πραγματοποιήθηκε υπό τους υπουργούς Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Γιάννη Βρούτση, τον υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Νίκο Δένδια και τον υφυπουργό Εργασίας κ. Νίκο Παναγιωτόπουλο, συμμετείχαν ο αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, αντιστράτηγος κ. Νικόλαος Παπαγιαννόπουλος, η γενική γραμματέας του υπουργείου Εργασίας κ. Άννα Στρατινάκη, ο ειδικός γραμματέας ΣΕΠΕ κ. Μιχάλης Κανδαράκης, ο διοικητής του ΙΚΑ κ. Ροβέρτος Σπυρόπουλος, εκπρόσωποι της Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφάλισης (Ε.ΥΠ.Ε.Α) και ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Οικονομικής Αστυνομίας και Ηλεκτρονικού Εγκλήματος (ΥΠ.Ο.Α.Δ.Η.Ε.), ταξίαρχος κ. Βασίλης Κοντογιάννης.
Με πρόσφατη νομοθετική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης (άρθρο 14, ν. 4144/2013) η Οικονομική Αστυνομία έχει καταστεί εκ παραλλήλου αρμόδια για την ενέργεια των ελέγχων, που προβλέπονται και ενεργούνται από τα ελεγκτικά όργανα του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας (ΣΕΠΕ και ΕΥΠΕΑ), ιδίως σε περιπτώσεις ιδιαίτερης βαρύτητας και ενδιαφέροντος.
Με τη διάταξη αυτή το νομικό οπλοστάσιο της πολιτείας για την αντιμετώπιση του συνόλου των μορφών παραβατικότητας στην αγορά εργασίας (αδήλωτη και ανασφάλιστη εργασία, παράνομη λήψη επιδόματος ανεργίας, παράνομη εργασία, κ.λπ.) έχει ενισχυθεί σημαντικά.

Ο άμεσος σχεδιασμός για τη συνεργασία των φορέων των δύο υπουργείων, εξειδικεύεται ως ακολούθως:
1. Συνεργασία –συγκρότηση κοινών κλιμακίων ελέγχου, κατόπιν ειδικού σχεδιασμού, σε περιπτώσεις ειδικής βαρύτητας και εξαιρετικού ενδιαφέροντος εργατικής, ασφαλιστικής και φορολογικής παραβατικότητας.

2. Ανταλλαγή πληροφοριών και αλληλοενημέρωση για τα επιμέρους επιχειρησιακά σχέδια (προγράμματα) ελέγχων, ούτως ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη γεωγραφική, κλαδική και επαγγελματική κάλυψη της ελεγκτέας οικονομικής δραστηριότητας.

3. Ανταλλαγή τεχνογνωσίας, μεθόδων και εργαλείων ελέγχου με στόχο την περαιτέρω αύξηση της αποδοτικότητας των ελέγχων της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.

4. Προώθηση της διασύνδεσης των πληροφοριακών συστημάτων των ελεγκτικών Σωμάτων, για την άμεση ανταλλαγή δεδομένων των πραγματοποιούμενων ελέγχων εργασιακής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και την αξιοποίησή τους.

5. Δημιουργία Μητρώου Παραβατικότητας, με στόχο τη στρατηγική και αποτελεσματική εστίαση των ελέγχων, αλλά και την αξιοποίηση των δεδομένων από δημόσιους φορείς στο πλαίσιο της νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων.

6. Συνεργασία για την κατάρτιση ειδικών επιχειρησιακών σχεδίων ελέγχων κατά τη θερινή περίοδο.

7. Συνεργασία για τη δημιουργία πλαισίου άμεσης και επιτόπιας επιβολής κυρώσεων στη βάση αντικειμενικών κριτηρίων

Μοιραστείτε το !


Post Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *