Οι ασφαλιστικές οι μεγαλύτεροι θεσμικοί επενδυτές στην Ευρώπη με € 8.5 τρισ εκατομμύρια


Οι ευρωπαϊκές ασφαλιστικές εταιρίες είναι οι μεγαλύτεροι θεσμικοί επενδυτές στην Ευρώπη , που κατέχουν 8.5 τρις εκατομμύρια ευρώ σε υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία στο τέλος του περασμένου έτους, πάνω από το 10 τοις εκατό από το προηγούμενο έτος, δήλωσε εκπρόσωπος του Ιnsurance Europe.
Όπως αναφέρει το Reuters ο εκπρόσωπος του λόμπι των ευρωπαϊκών ασφαλιστικών επισήμανε ότι οι υψηλότερες κεφαλαιακές απαιτήσεις για τις τράπεζες θα δημιουργήσουν ένα έλλειμμα ρευστότητας των 4-5 τρισεκατομμύριο ευρώ μεταξύ 2012 και 2016, καθιστώντας τις μελλοντικές επενδύσεις των ασφαλιστών ακόμη πιο ζωτικής σημασίας για την ευρωπαϊκή οικονομία.
Η σχετική ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εταιριών αναφέρει σχετικά με την δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενεργητικού της Ευρωπαϊκής Ασφαλιστικής Βιομηχανίας για το 2012 .
Μια νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε από τις ασφαλιστικές Ευρώπη και την Oliver Wyman επιβεβαιώνει ότι η ευρωπαϊκή ασφαλιστική βιομηχανία είναι ο μεγαλύτερος θεσμικός επενδυτής στην Ευρώπη, με εκτιμώμενο € 8.5 τρις των στοιχείων του ενεργητικού υπό διαχείριση το 2012. Η ίδια μελέτη επισημαίνει το χρηματοδοτικό κενό ύψους 4 τρις – 5 τρις ευρώ που θα προκύψει συνέπεια των νέων ρυθμίσεων που αφορά τον τραπεζικό κλάδο μεταξύ 2012 και 2016.
Οι ασφαλιστές μπορούν να προσφέρουν μακροπρόθεσμη, σταθερή χρηματοδότηση για τις κυβερνήσεις και τις επιχειρήσεις ως μια φυσική αντιστοιχία με τη μακροπρόθεσμη διάρκεια των υποχρεώσεών τους, χωρίς να υποστούν τον κίνδυνο ρευστότητας.

Post Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *