Οι διακυμάνσεις στην παραγωγή ασφαλίστρων το πρώτο πεντάμηνο του 2013

Πτωτικά κινήθηκαν οι δείκτες στην παραγωγή ασφαλίστρων μέσα στο πρώτο πεντάμηνο του 2013 με συνολικά τους δύο κλάδους (ζωής και ζημιών) να σημειώνουν πτώση στο 11,7%, με τον κλάδο ζωή να έχει την μεγαλύτερη πτώση 19,9% και τον κλάδο ζημιών να έχει πτώση 5,1% με το αντίστοιχο διάστημα του 2012 .
Στο κλάδο κατά ζημιών μέσα στο πρώτο πεντάμηνο του έτους η Αστική ευθύνη οχημάτων παρουσίασε μείωση 7,3% και οι λοιποί κλάδοι 3,0%.
Στο κλάδο ζωής Ζωής την μεγαλύτερη πτώση παρουσιάζουν οι ασφαλίσεις συνδεδεμένες με επενδύσεις -54,7% και η διαχείριση ομαδικών συνταξιοδοτικών κεφαλαίων -32,1% μικρότερη είναι η πτώση στις ασφαλίσεις ζωής -7,2% και στην κεφαλαιοποίηση -29,9%. Ωστόσο θετικό πρόσημο καταγράφουν οι ασφαλίσεις υγείας με αύξηση +16,9%.
Ως προς τις διακυμάνσεις της παραγωγής ασφαλίστρων τον Ιανουάριο συνολικά οι δύο κλάδοι κατέγραψαν την μεγαλύτερη πτώση 21,5% (ζωής 30,8 και ζημιών 14,2% ) Τους επόμενους τρείς μήνες υπάρχει σταθεροποίηση με μειούμενες τάσεις . Μάλιστα η πτώση στον κλάδο ζημιών μειώθηκε και κυμάνθηκε μεταξύ του 4,5% (Φεβρουάριος ) και 5,1% ( Μάιος ) . Επίσης στον κλάδο ζωής από τον Φεβρουάριο μέχρι και τον Μάιο η πτώση κυμαίνεται από 23,6 (Φεβρουάριος) μέχρι 19,9% ( Μάιος )
Στο σύνολο τώρα της παραγωγής και για το πρώτο πεντάμηνο του χρόνου η πτώση μειώνεται συνεχώς και από 21,5% που ήταν τον Ιανουάριο , τον Φεβρουάριο πήγε στο -14% τον Μάρτιο στο -13,3% , τον Απρίλιο -12,2% και τον Μάιο στο -11,7%
Τα παραπάνω καταγράφονται στην Έρευνα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών και αφορούν 61 ασφαλιστικές επιχειρήσεις-μέλη οι οποίες συγκέντρωναν το 92,5% της παραγωγής ασφαλίστρων στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών και το 99,3% των ασφαλίσεων Ζωής το 2011. Από τις ανωτέρω επιχειρήσεις, οι 22 δραστηριοποιήθηκαν στις ασφαλίσεις Ζωής και 50 στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών.
Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία της έρευνας προκύπτουν από τις δηλώσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, οι οποίες δεν έχουν ελεγχθεί από ορκωτούς ελεγκτές και αφορούν στατιστικές συγκρίσεις με το αντίστοιχο διάστημα του 2012.

Μοιραστείτε το !


Post Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *