Οι εξαιρέσεις σε ασφαλιστικά προϊόντα για κινδύνους που προκύπτουν από συστημικά γεγονότα

Σε απάντηση σε διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με μια Εποπτική Δήλωση για τις εξαιρέσεις σε ασφαλιστικά προϊόντα για κινδύνους που προκύπτουν από συστημικά γεγονότα, η Insurance Europe έκανε συστάσεις για τον τρόπο αποσαφήνισης του πεδίου και των στόχων της Εποπτικής Δήλωσης.

Οι εξαιρέσεις ασφάλισης και οι κριτικές προϊόντων δεν είναι από μόνες τους κακές. αφού υπάρχουν όρια στο τι μπορεί να ασφαλιστεί, όπως αναγνωρίζει και η ίδια η EIOPA. Και αν ένας κίνδυνος καταστεί μη ασφαλίσιμος, οι ασφαλιστές πρέπει να αναθεωρήσουν τις καλύψεις και τις εξαιρέσεις τους για να διασφαλίσουν ότι παραμένουν σε θέση να προσφέρουν κάλυψη για ασφαλιστίσιμους κινδύνους και να πληρώνουν ασφαλιστικές απαιτήσεις.

Ακολουθήστε μας στο Google News

Η Insurance Europe τονίζει ότι η σαφής επικοινωνία και οι διεξοδικές αξιολογήσεις προϊόντων είναι το κλειδί για τη δημιουργία σταθερών και μακροχρόνιων σχέσεων με τους πελάτες. 

Επισημαίνει ότι η Οδηγία της ΕΕ για τη Διανομή Ασφαλίσεων — συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων επίβλεψης και διακυβέρνησης προϊόντων και του εγγράφου πληροφοριών για τα ασφαλιστικά προϊόντα (IPID) — παρέχει μια σταθερή βάση για την αντιμετώπιση των αναγκών των καταναλωτών και απαιτεί από τους διανομείς ασφαλίσεων να ενεργούν με ειλικρίνεια, δίκαια, επαγγελματισμό και τα καλύτερα συμφέροντα των πελατών τους.

Οι ευρωπαίοι ασφαλιστές, επίσης, με  δικές τους πρωτοβουλίες  ενισχύσουν την προστασία των καταναλωτών και να διασφαλίσουν ότι οι καταναλωτές ενημερώνονται σωστά και τυγχάνουν δίκαιης μεταχείρισης. 

Επιδιώκουν συνεχώς να βελτιώνουν τις υπηρεσίες τους προκειμένου να παραμείνουν ανταγωνιστικοί σε έναν ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο:

 ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, βελτίωση της σαφήνειας και της διαφάνειας των πληροφοριών σχετικά με αυτές, παροχή περισσότερων συμβουλών και βοήθειας για τη διαχείριση κινδύνου, και την ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών. Οι ασφαλιστές επενδύουν σημαντικά στην έρευνα.

Πιο συγκεκριμένα, μετά το ξέσπασμα του COVID-19 και την εισβολή στην Ουκρανία, έχουν ήδη γίνει προσπάθειες από τον ασφαλιστικό τομέα για την αποσαφήνιση και την ενημέρωση σχετικά με τις εξαιρέσεις, εντός των ορίων που επιβάλλουν οι νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις.Προτεινόμενα Άρθρα

Συντάκτης: News Team

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *