Οι εποπτικές αρχές απαιτούν βελτιώσεις στις περιγραφές προϊόντων που απευθύνονται σε ιδιώτες επενδυτές (PRIIPs)

Οι Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές (EBA, EIOPA και ESMA – ESA) εξέδωσαν κοινή εποπτική δήλωση σχετικά με την ενότητα «Τι είναι αυτό το προϊόν;» του εγγράφου βασικών πληροφοριών (KID) για σχεδιασμένα επενδυτικά προϊόντα λιανικής και βασισμένα σε ασφάλειες (PRIIPs).

Οι προσδοκίες που διατυπώνονται στη δήλωση εποπτείας αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας των περιγραφών που παρέχονται από τους δημιουργούς PRIIP και ως εκ τούτου συμβάλλουν στην καλύτερη προστασία των μικροεπενδυτών.

Οι εποπτικές έχουν εντοπίσει μια σειρά από κακές πρακτικές στον τρόπο με τον οποίο οι δημιουργοί PRIIP περιγράφουν τα προϊόντα σε αυτήν την ενότητα. 

Τα περισσότερα ζητήματα σχετίζονται με μια γενική έλλειψη σαφήνειας στο κείμενο, γεγονός που καθιστά δύσκολο για τους ιδιώτες επενδυτές να κατανοήσουν τα βασικά χαρακτηριστικά των προϊόντων.

Η εποπτική δήλωση παρέχει μια επισκόπηση αυτών των θεμάτων και καθορίζει τις προσδοκίες των αρχών σε κάθε τομέα για να διασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες παρουσιάζονται στους ιδιώτες επενδυτές με επαρκή, σαφή και προσβάσιμο τρόπο.

Μερικά από τα κύρια ζητήματα που εντοπίστηκαν περιλαμβάνουν:

  • τη χρήση υπερβολικά ευρειών, γενικών κατηγοριών κατά τον καθορισμό του τύπου του προϊόντος
  • κακές πρακτικές σχετικά με τη συνολική σαφήνεια της γλώσσας και της διάταξης του κειμένου, μεταξύ άλλων ως αποτέλεσμα της αυτοματοποίησης στη δημιουργία τέτοιων κειμένων
  • ανεπαρκείς πληροφορίες σχετικά με τα επίπεδα προστασίας του κεφαλαίου και τις πιθανές απώλειες για τον επενδυτή
  • ανακριβής περιγραφή των χαρακτηριστικών πρόωρου τερματισμού
  • έλλειψη σαφήνειας σχετικά με τη φύση και τον χρόνο των πληρωμών του κουπονιού
  • περιορισμένες πληροφορίες σχετικά με την ειδική φύση των υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων στα οποία εκτίθενται οι επενδυτές
  • ανεπαρκής περιγραφή τυχόν παραγόντων μόχλευσης και των κινδύνων που σχετίζονται με αυτούς
  • αδιαφοροποίητες και αφηρημένες περιγραφές για τον «προβλεπόμενο ιδιώτη επενδυτή»


Προτεινόμενα Άρθρα

Συντάκτης: News Team

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *