Οι κίνδυνοι από το διαδίκτυο μπαίνουν στην καθημερινή ατζέντα των ασφαλιστικών εταιριών


Εντείνεται το ενδιαφέρον της ασφαλιστικής αγοράς για τις ασφαλίσεις από κινδύνους του διαδικτύου

Η ευρωπαϊκή ασφαλιστική αγορά εντείνει το ενδιαφέρον της για τους διαδικτυακούς κινδύνους και την ασφαλιστική τους κάλυψη .
Η ευρωπαϊκή ένωση των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών εταιριών Ιnsurance Europe ανακοίνωσε ότι στον διαδικτυακό της τόπο έθεσε σε λειτουργία μία νέα ενότητα, που θα παρέχει πληροφορίες και στοιχεία για τους κινδύνους από το διαδίκτυο.
Η σχετική ενότητα περιλαμβάνει επίσης ένα πρότυπο για κοινοποιήσεις παραβίασης δεδομένων σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ για την προστασία των γενικών δεδομένων, που έχει αναπτυχθεί από την Ιnsurance Europe . Το πρότυπο είναι εύκολο στη χρήση και επιτρέπει τη σύγκριση των πληροφοριών σε διάφορους τομείς. Τα δεδομένα που συλλέγονται θα είναι ανώνυμα αλλά αρκετά λεπτομερή ώστε να είναι χρήσιμα στους ασφαλιστές .
Περισσότερα θα δείτε κάνοντας κλικ εδώPost Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *