Οι κατάλογοι των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών( Επίπεδο Α-Δ) για τις εξετάσεις στην Αθήνα

Ο Κατάλογος υποψηφίων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και οδηγίες για τις εξετάσεις στην Αθήνα, 21.9.2013 (Επίπεδο Α) αναρτήθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Πατήστε εδώ για τον Κατάλογο Υποψηφίων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών οι οποίοι καλούνται να προσέλθουν στις εξετάσεις για τη χορήγηση πιστοποιητικού γνώσεων Επιπέδου Α, στην Αθήνα, το Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου 2013. Καθώς για χρήσιμες Πληροφορίες και Οδηγίες προς τους Υποψήφιους.

Πατήστε εδώ για τον Κατάλογο Υποψηφίων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών οι οποίοι καλούνται να προσέλθουν στις εξετάσεις για τη χορήγηση πιστοποιητικού γνώσεων Επιπέδου Δ, στην Αθήνα, την Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου 2013.

Μοιραστείτε το !


Post Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *