Οι νέες Επιτροπές της ΕΑΕΕ και οι Πρόεδροι


Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΕΕ στη συνεδρίαση της 6ης Μαρτίου 2013, όρισε τις νέες Επιτροπές για της διετία 2013 – 2014, καθώς και τους Προέδρους τους. Έργο των Επιτροπών αποτελεί η επεξεργασία, μελέτη και διαχείριση κάθε ασφαλιστικού ζητήματος που εμπίπτει στον τομέα της αρμοδιότητας τους.

Οι νέες Επιτροπές της ΕΑΕΕ και οι Πρόεδροί τους είναι οι εξής :

Ζωής, Υγείας και Συντάξεων ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ
Solvency II & Οικονομικών ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ
Αυτοκινήτων ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΟΡΜΠΑΣ
Διαφάνειας και Πρόληψης ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΣΚΑΡΕΛΗΣ
Περιουσίας, Αντασφαλίσεων, Μεταφορών & Σκαφών ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ
Αστικής Ευθύνης & Επαγγελματικών Ευθυνών GIUSEPPE ZORGNO
Νομικής Προστασίας ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ

Post Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *