Ο Συνήγορος του Πολίτη για τον επανυπολογισμό της σύνταξης από τον ΕΦΚΑ

Ο Συνήγορος του Πολίτη εξετάζει µεγάλο αριθµό αναφορών πολιτών που διαµαρτύρονται, επειδή ο ΕΦΚΑ αρνείται να τους χορηγήσει απόφαση επανυπολογισµού της σύνταξής τους που διενεργήθηκε, σύµφωνα µε τον Ν. 4387/2016. 

Η ∆ιοίκηση του ΕΦΚΑ µε Γενικό Έγγραφο που απευθύνει, προς όλες τις περιφερειακές υπηρεσίες, η ∆ιεύθυνση Νοµοθεσίας και Συντονισµού Συντάξεων, υποστηρίζει ότι εναπόκειται στη διακριτική της ευχέρεια να εκδώσει ή όχι διοικητική πράξη για τον επανυπολογισµό των συντάξεων. 

Κάθε συνταξιούχος έχει δικαίωµα να γνωρίζει ποια στοιχεία ελήφθησαν υπ’ όψιν και µε ποιον ακριβώς τρόπο έγινε ο επανυπολογισµός της δικής του σύνταξης. Μόνο υπό αυτές τις προϋποθέσεις τηρείται η αρχή της διαφάνειας της διοικητικής δράσης και διασφαλίζεται η υποχρέωση ενηµέρωσης των ασφαλισµένων. 

Ο Συνήγορος του Πολίτη προτείνει να γίνει άµεση έγγραφη γνωστοποίηση των ατοµικών διοικητικών πράξεων στους συνταξιούχους, που θα περιλαµβάνουν τον αναλυτικό τρόπο και το αποτέλεσµα του επανυπολογισµού της σύνταξης. Κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο λόγω της πληθώρας των στοιχείων που πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν και της πολυπλοκότητας των υπολογισµών που απαιτούνται, καθώς και για να διευκολυνθεί ο πολίτης στην περαιτέρω πρόοδο της διοικητικής διαδικασίας. Προτεινόμενα Άρθρα

Συντάκτης: News Team

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *