Ο «Χάρτης» των 693 ασφαλιστικών εταιριών με Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών

Ξεπερνούν τις 690 οι ασφαλιστικές εταιρίες που σύμφωνα με σχετικό πίνακα της Τράπεζας της Ελλάδος , που είναι και η αρμόδια εποπτική αρχή, μπορούν να κάνουν ασφαλίσεις στην Ελλάδα με το καθεστώς της Ελεύθερη Παροχής Υπηρεσιών.
Συνολικά, από τις 693 εταιρίες, μέσα από τον σχετικό πίνακα της ΤτΕ και με βάση την δραστηριότητα στους βασικούς κλάδους ασφάλισης προκύπτει ότι οι 576 ασκούν δραστηριότητα στο κλάδο ζημιών , 143 στον κλάδο ζωής και μικτές (ζημιών και ζωής) είναι 53 εταιρίες .
Στους επιμέρους βασικούς ασφαλιστικούς κλάδους που λειτουργούν προκύπτει ότι 110 εταιρίες κάνουν Ασφάλιση ζωής , 26 Ασφάλιση υγείας , 54 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης αυτοκινήτων , και 176 Ασφάλιση Χερσαίων Αυτοκινήτων.

Μοιραστείτε το !


Post Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *