Ο όμιλος Allianz συνέχισε τα θετικά αποτελέσματα το τρίτο τρίμηνο του 2013

Κατά το τρίτο τρίμηνο του 2013, το Allianz Group συνέχισε την καλή ανάπτυξή του από το πρώτο εξάμηνο του έτους, παρά την αρνητική επίδραση της συναλλαγματικής ισοτιμίας .
Τα έσοδα ανήλθαν σε 25,1 δισ. ευρώ και ήταν κοντά στο επίπεδο του προηγούμενου έτους 25,2 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 0,2 τοις εκατό . Τα λειτουργικά κέρδη ήταν € 2.500 εκατομμύρια , μείωση 0,7 τοις εκατό από το τρίτο τρίμηνο του προηγούμενου έτους . Τα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους αυξήθηκαν 6,3 τοις εκατό σε πάνω από 1,4 δισ. ευρώ από κάτω από € 1.400.000.000 .
Τα λειτουργικά κέρδη σε ακίνητα και την ασφάλιση ατυχημάτων αυξήθηκε κατά την περίοδο αναφοράς παρά τις καταιγίδες στην Ευρώπη τον Ιούλιο και τον Αύγουστο . Στους κλάδους ζωής και την υγείας , τα εκ του νόμου ασφάλιστρα αυξήθηκαν λόγω της ισχυρής ζήτησης .
Ο δείκτης φερεγγυότητας του ομίλου ήταν 177 τοις εκατό στις 30 Σεπτέμβρη του 2013 , και παρέμεινε στο ίδιο υψηλό επίπεδο όπως στις 30 Ιουνίου 2013. Τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν κατά την περίοδο αναφοράς σε 48,770 εκατ. ευρώ από 47,866 εκατ. ευρώ στις 30 Ιουνίου 2013.
“Λαμβάνοντας υπόψη τη θετική εξέλιξη του Ομίλου Allianz για τους πρώτους εννέα μήνες του 2013 , περιμένουμε τώρα τα λειτουργικά μας κέρδη για το σύνολο του έτους να είναι ελαφρώς πάνω από € 9.700.000.000», δήλωσε ο Michael Diekmann , CEO της Allianz SE .
Στο κλάδο Ιδιοκτησίας και Ζημιών αυξήθηκαν τα λειτουργικά κέρδη παρά τις φυσικές καταστροφές
Τα εγγεγραμμένα μεικτά ασφάλιστρα σε ακίνητα και Ζημιών ανήλθαν € 10.700 εκατομμύρια το τρίτο τρίμηνο , 6,5 τοις εκατό κάτω από τα στοιχεία του προηγούμενου έτους ύψους 11,4 δις ευρώ. Η μείωση προέρχεται κυρίως από τη μείωση των δραστηριοτήτων των καλλιεργειών στις ΗΠΑ . Δυσμενής εξέλιξη των συναλλαγματικών προστίθεται επίσης σε αυτή την εξέλιξη . Την ίδια στιγμή , τα ασφάλιστρα αυξήθηκαν σημαντικά στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη , καθώς και για τη βιομηχανική ασφαλιστική Allianz Global Corporate & Εξειδικευμένα ( AGCS ) . Εξαγορές στη Γαλλία και το Βέλγιο , καθώς και στην Τουρκία , επίσης, προστίθεται στα έσοδα .
Τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν 6,4 τοις εκατό σε περισσότερο από 1,2 δισ. ευρώ το τρίτο τρίμηνο του 2013, από μόλις € 1.200 εκατομμύρια , κυρίως λόγω των θετικών εξελίξεων στην Ιταλία , στις ΗΠΑ και σε AGCS . Το αποτέλεσμα αναδοχής ανήλθε σε € 501.000.000 από € 351.000.000 .

Ο συνδυασμένος δείκτης βελτιώθηκε κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς κατά 1,4 ποσοστιαίες μονάδες στο 94,8 τοις εκατό από 96,2 τοις εκατό κατά το τρίτο τρίμηνο του 2012 . Φυσικές καταστροφές , ιδιαίτερα οι καταιγίδες στη Γερμανία και την Ιρλανδία , τον Ιούλιο και τον Αύγουστο , προστίθενται 4,3 ποσοστιαίες μονάδες στο συνδυασμένο δείκτη . Η καθαρή επίδραση ανήλθε συνολικά σε € 464 εκατομμύρια

Αύξηση των εσόδων στις ασφάλειες ζωής και υγείας
Τα τακτικά ασφάλιστρα στις ασφάλειες ζωής και υγείας αυξήθηκαν κατά το τρίτο τρίμηνο σε 12,7 δισ. ευρώ από € 11,9 δισεκατομμύρια . Αυτό αντιπροσωπεύει μια αύξηση της τάξης του 6,6 τοις εκατό από το τρίτο τρίμηνο του προηγούμενου έτους .
Τα λειτουργικά κέρδη ήταν € 769 εκατομμύρια , παρουσιάζοντας μείωση κατά 5,6 τοις εκατό από € 815 εκατομμύρια για το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους . Τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν στη Γαλλία , την Ισπανία και τις ΗΠΑ .
Το νέο περιθώριο των επιχειρήσεων αυξήθηκε σε 2,3 τοις εκατό κατά το τρίτο τρίμηνο του 2013 από 1,6 τοις εκατό για την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους . Η αξία των νέων επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 44,3 τοις εκατό σε 215 εκατομμύρια ευρώ από € 149.000.000
“Τα προϊόντα μας παραμένουν σαφώς ελκυστικά για τους πελάτες μας , γιατί συνδυάζουν ελκυστικές αποδόσεις με υψηλή ασφάλεια σε συνεχιζόμενο περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων . ” δήλωσε ο Dieter Wemmer .Προτεινόμενα Άρθρα

Συντάκτης: News Team

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *