Πάγωμα ασφαλιστικών εισφορών και οφειλών στον ΟΑΕΕ ζητά το ΒΕΑ

Τη λήψη σειράς μέτρων που θα βοηθήσουν χιλιάδες βιοτέχνες και επαγγελματίες να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα πoυ αντιμετωπίζουν στον καθημερινό αγώνα τους για να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους προς τον ασφαλιστικό τους φορέα, ζητάει από την κυβέρνηση το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας.

Συγκεκριμένα, η Διοίκηση του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας ζητά:

– «Πάγωμα» των οφειλομένων ασφαλιστικών εισφορών, χωρίς προσαυξήσεις, και δικαίωμα πληρωμής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών με δυνατότητα επιλογής μέχρι δύο κατώτερες ασφαλιστικές κατηγορίες.

– Στην περίπτωση συνταξιοδότησης, η εξαγορά να γίνεται με τρέχουσες εισφορές (σημειώνεται ότι από την συγκεκριμένη εφαρμογή καμία ζημιά δεν προκύπτει για τον ΟΑΕΕ διότι ο υπολογισμός της σύνταξης γίνεται επί του πραγματικού χρόνου που έχουν πληρωθεί οι ασφαλιστικές εισφορές).

– Με την πληρωμή δυο διμήνων (120 εργάσιμες ημέρες) να παρέχεται ετήσια ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ώστε να ισχύσουν ίσα δικαιώματα για όλους τους ασφαλισμένους της χώρας.

– Διακανονισμό σε δόσεις των οφειλών, υπολογιζόμενες στο ποσό που αντιστοιχεί σε δυο κατώτερες ασφαλιστικές κατηγορίες.

– Η δόση για τις παρελθούσες οφειλές να είναι ανάλογη της χρηματοδοτικής ικανότητας των ασφαλισμένων.

– Διαχωρισμό του ασφαλίστρου περίθαλψης από αυτό της σύνταξης, ώστε ο ασφαλισμένος αν δεν μπορεί να καταβάλλει το σύνολο της ασφαλιστικής εισφοράς, να καταβάλλει το ποσό που θα του επιτρέπει να έχει τουλάχιστον κάλυψη υγείας.

– Μείωση κατά τουλάχιστον 20% των εισφορών για μια 5ετία, λόγω των δυσμενών οικονομικών συνθηκών που επικρατούν στην ελληνική οικονομία.

– Αποποινικοποίηση των οφειλών στον ΟΑΕΕ διότι πρόκειται για αυτασφάλιση και, το σημαντικότερο, αφού αυτό ισχύει στα περισσότερα ασφαλιστικά ταμεία (π.χ. Νομικών, Μηχανικών κλπ).

– Άμεση ενεργοποίηση του μέτρου που προβλέπεται στο άρθρο 44 του Ν.3986/2011 για την επιβολή επιδόματος ανεργίας σε ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ, με την προσθήκη να τεθεί χαμηλότερο εισοδηματικό κριτήριο, ώστε να καλυφθούν οι έχοντες πράγματι ανάγκη, να αποδεσμευτεί η καταβολή του επιδόματος από την ύπαρξη ή μη οφειλής και η καταβολή να γίνεται εφόσον ο επαγγελματίας μένει άνεργος 2 και όχι 3 μήνες.

Μοιραστείτε το !


Post Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *