Παράταση ασφαλιστικής ικανότητας μη μισθωτών και ρύθμιση οφειλών από εκκαθάριση εισφορών στον ΕΦΚΑ

Στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας που κατατέθηκε στις 17 Δεκεμβρίου στη Βουλή και αναμένεται να  ψηφιστεί τις επόμενες μέρες με τροπολογίες του Υπουργείου Εργασίας  δίνεται παράταση στην ασφαλιστική ικανότητα μη μισθωτών ( ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες) και ρυθμίζονται σε πέντε μηνιαίες δόσεις οι ασφαλιστικές οφειλές που έχουν προκύψει από την εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών ετών 2017, 2018 και 2019, ανεξαρτήτως του ύψους του ποσού της μηνιαίας δόσης.

Τα σχετικά άρθρα του νομοσχεδίου έχουν ως εξής: 

Άρθρο 87

Παράταση ασφαλιστικής ικανότητας για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και ασφαλισμένους στον τ. ΟΓΑ

Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 71 του ν. 4756/2020 (Α’ 235) προστίθεται τρίτο εδάφιο, προστίθεται παρ. 4 και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 71

Καταβολή δόσεων εκκαθάρισης ετών 2017, 2018 και 2019

1. Σε περίπτωση που από την εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών ετών 2017, 2018 και 2019 αυτοαπασχολουμένων, ελεύθερων επαγγελματιών με πολλαπλή ή μη δραστηριότητα και προσώπων που υπάγονται στην ασφάλιση του τ. ΟΓΑ προκύπτει διαφορά που πρέπει να καταβληθεί από τους ασφαλισμένους (χρεωστικό υπόλοιπο) αυτή καταβάλλεται, ισομερώς κατανεμημένη, σε πέντε (5) μηνιαίες δόσεις, ανεξαρτήτως του ύψους του ποσού της μηνιαίας δόσης.

2. Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την 31η.3.2021. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου μήνα. Ο οφειλέτης δύναται να επιλέξει, σε οποιοδήποτε στάδιο, την εφάπαξ εξόφληση του υπόλοιπου αριθμού των δόσεων. Η ασφαλιστική ικανότητα των υπαγόμενων στην παρ. 1 παρατείνεται έως την 28η.2.2021.

3. Εάν η μηνιαία δόση οφειλής δεν καταβληθεί εμπρόθεσμα, επιβάλλεται ο προβλεπόμενος τόκος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία επί του ποσού της μηνιαίας δόσης που καταβάλλεται εκπρόθεσμα».

4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να παρατείνονται οι προθεσμίες της παρ. 2 και η ασφαλιστική ικανότητα των υπακτέων στην παρ. 1 και να καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.Προτεινόμενα Άρθρα

Συντάκτης: News Team

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *