Παράταση Προθεσμίας Πληρωμής Ασφαλιστικών Εισφορών ΟΓΑ

Ο ΟΓΑ, προκειμένου να διευκολύνει τους αυτοτελώς απασχολουμένους ασφαλισμένους του που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση δόσεων και δεν πρόφτασαν να καταβάλλουν την τρέχουσα δόση εμπρόθεσμα (μέχρι τις 31 Μαΐου) θα δεχτεί να την καταβάλλουν μέχρι την Παρασκευή 14 Ιουνίου, χωρίς καμιά επιβάρυνση.

Οι ασφαλισμένοι θα μπορούν να πληρώσουν τις εισφορές τους μέσω ΕΛΤΑ, με τις ειδικές ειδοποιήσεις- αποδείξεις που τους έχουν αποσταλεί.

Μέχρι την ημερομηνία αυτή θα μπορούν να τις πληρώνουν και μέσω της Τράπεζας Πειραιώς (ATEbank), με την προσκόμιση ειδικού εντύπου για την ΑΤΕ (ΚΜΠ 639).

Η επόμενη δόση και η τρέχουσα εισφορά θα πρέπει να καταβληθεί κανονικά μέχρι την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2013.

Μοιραστείτε το !


Post Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *