Παρέμβαση της ΕΑΔΕ να μπουν οι ΚΑΔ των ασφαλιστών στις επιχορηγήσεις ΕΣΠΑ

Επιστολή μέσω της οποίας ζητείται η ένταξη των ΚΑΔ των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών στα προγράμματα ΕΣΠΑ απέστειλε η ΕΑΔΕ προς το υπουργείο Ανάπτυξης, την Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ και την Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων. Παράλληλα ζητείται και η συμβολή τους ώστε να ανακοινωθούν άμεσα στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι σχετικοί ΚΑΔ για να περιληφθούν στις επιχορηγήσεις του ΕΣΠΑ, το οποίο θα ισχύσει για το επόμενο χρονικό διάστημα.

Η Επιστολή έχει ως εξής:
«Ο κλάδος των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, στον οποίο ανήκουν οι Ασφαλιστικοί Πράκτορες, οι Συντονιστές Ασφαλιστικών Πρακτόρων και οι Μεσίτες Ασφαλίσεων, προβλέπεται ως επάγγελμα από το μακρινό 1970 ( με το ΝΔ 400/1970 ΦΕΚ 10/Α/17-1-1970) και διέπεται σήμερα από τον Νόμο 4583/2018.
Ασκούμε το επάγγελμά μας είτε ως φυσικά είτε ως νομικά πρόσωπα και είμαστε όλοι εγγεγραμμένοι σε Επαγγελματικά Επιμελητήρια, σε όλη τη Χώρα.
Σύμφωνα με στατιστικές μελέτες Δημοσίων Φορέων ο αριθμός των απασχολουμένων στον κλάδο αυτό της Ιδιωτικής Ασφάλισης είναι άνω των 15.000 φυσικών και νομικών προσώπων.
Ανήκουμε και δραστηριοποιούμεθα στον κλάδο της Ιδιωτικής Ασφάλισης, που αποτελεί έναν από τους τρεις πυλώνες της ασφάλισης και προστασίας του πληθυσμού και εισφέρει στην Εθνική Οικονομία σημαντικά ποσά μέσω φόρων εισοδήματος και αποζημιώσεων, χαρτοσήμου κλπ.
Κατά την πανδημία, που βρίσκεται σε εξέλιξη, οι ΚΑΔ των επαγγελμάτων μας περιλήφθηκαν στις πληττόμενες επιχειρήσεις για την χορήγηση ενισχύσεων.
Διαπιστώσαμε όμως πρόσφατα ότι δεν είναι δυνατόν ο κλάδος μας να ενισχυθεί, μέσω επιχορηγήσεων από το Κράτος ή τις Περιφέρειες από τα κονδύλια ΕΣΠΑ, λόγω του ότι οι ΚΑΔ μας δεν έχουν ανακοινωθεί στα αρμόδια Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να συμπεριληφθούν στους δικαιούχους επιδοτήσεων/επιχορηγήσεων μέσω των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και κυρίως αυτών των ΕΣΠΑ.

Θεωρούμε ότι, ο κλάδος μας ο οποίος προσφέρει πολλά στην ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, στην εκπαίδευση και στην δια βίου μάθηση αλλά και σε θέματα χρηματοοικονομικά και ασφαλίσεων καθώς και στη δημιουργία θέσεων εργασίας που συντελεί στη μείωση της φτώχιας, θα έπρεπε να ενταχθεί στα χρηματοδοτικά προγράμματα του Κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ζητάμε οι ΚΑΔ των επαγγελμάτων μας (Ασφαλιστικοί Πράκτορες, Συντονιστές Ασφαλιστικών Πρακτόρων, και Μεσίτες Ασφαλίσεων) να ανακοινωθούν άμεσα στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να περιληφθούν στις επιχορηγήσεις του ΕΣΠΑ, το οποίο θα ισχύσει για το επόμενο χρονικό διάστημα.

Οι ΚΑΔ αυτοί είναι:
▪ 66.22.10.01: Υπηρεσίες Ασφαλιστικού Πράκτορα

▪ 66.22.10.02: Υπηρεσίες Ασφαλιστικού Συμβούλου με Επαγγελματική εγκατάσταση

▪ 66.22.10.03: Υπηρεσίες Ασφαλιστικού Συμβούλου χωρίς επαγγελματική εγκατάσταση

▪ 66.22.10.04: Υπηρεσίες εκτιμητή, πραγματογνώμονα ασφαλίσεων

▪ 66.22.10.05: Υπηρεσίες Μεσίτη ασφαλειών γενικά με επαγγελματική εγκατάσταση

▪ 66.22.10.06: Υπηρεσίες Μεσίτη ασφαλειών γενικά χωρίς επαγγελματική εγκατάσταση

▪ 66.22.10.07: Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά θέματα

▪ 66.22.10.08: Υπηρεσίες Συντονιστή ασφαλιστικών συμβούλων

▪ 66.22.10.09: Υπηρεσίες Συντονιστή παραγωγών ασφαλίσεων ζωής.

Παρακαλούμε να λάβετε υπ’ όψιν την παρατήρηση και αίτημα ότι πλέον και σύμφωνα με τον νόμο 4583/2018 (Άρθρο 4 αριθμός 5) οι Συντονιστές δεν συντονίζουν «ασφαλιστικούς συμβούλους» η «παραγωγούς ασφαλίσεων», κατηγορίες διαμεσολάβησης που καταργήθηκαν με τον νόμο ως άνω, αλλά «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ» και ότι πρέπει να αναμορφωθεί η ονομασία των δύο τελευταίων ως άνω ΚΑΔ».Προτεινόμενα Άρθρα

Συντάκτης: News Team

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *