Παραμένει Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης ο ΕΦΚΑ, δήλωσε η διοίκηση στους εκπροσώπους της ΠΟΠΟΚΠ

Ανακοίνωση της ΠΟΠΟΚΠ σχετικά με την συνάντηση με την διοίκηση του ΕΦΚΑ έχει ως έξης: 

Την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2019 το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μας πραγματοποίησε συνάντηση με τη Διοίκηση του ΕΦΚΑ, τον Διοικητή κ. Χρ. Χάλαρη και τους Υποδιοικητές κ.κ. Κων. Τσαγκαρόπουλο και Ελ. Κρητικό.

Στη συζήτηση τέθηκαν από την πλευρά μας όλα τα σοβαρά και επείγοντα ζητήματα που αφορούν στον Οργανισμό και στους εργαζομένους, καταθέτοντας και σχετικά υπομνήματα (για  ό,τι αφορά στην πολιτική διάσταση του ζητήματος της Κοινωνικής Ασφάλισης, περιοριστήκαμε συνειδητά στις αναφορές του σχετικού υπομνήματός μας, αφού σ’ αυτό το επίπεδο οι διαφορές μας τόσο με τη Διοίκηση όσο και με την Πολιτική Ηγεσία είναι «χαώδεις»). 

Οι απαντήσεις και οι θέσεις της Διοίκησης σε συγκεκριμένα θέματα ήταν οι εξής:

  1. Ο ΕΦΚΑ διατηρεί την ενιαία οργανωτική του μορφή (με μοναδική επιφύλαξη την περίπτωση κατά την οποία το ΣτΕ θα κρίνει αντισυνταγματική τη δημιουργία του ενιαίου ταμείου). Στις προθέσεις της Διοίκησης, ωστόσο, είναι να προχωρήσει σε τροποποίηση του υφιστάμενου Οργανογράμματος, όμως δεν προέβη σε περαιτέρω διευκρινίσεις.
  2. Η ενίσχυση με μόνιμο προσωπικό, παρότι η θέση της Διοίκησης είναι ότι πρέπει να καλυφθούν όλες οι θέσεις που προβλέπει ο Οργανισμός του ΕΦΚΑ, αφορά σε μια χρονοβόρα διαδικασία προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ, η οποία ακόμη δεν έχει καν ξεκινήσει (δεν έχουν γίνει ούτε οι σχετικές συζητήσεις με τα αρμόδια υπουργεία). Επομένως, εκ των πραγμάτων, είναι μηδαμινά τα περιθώρια άμεσης ενίσχυσης ακόμη και των πλέον υποστελεχωμένων υπηρεσιών, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για την καθημερινή αφόρητη πίεση, επιβάρυνση και προσωπική εξάντληση των συναδέλφων. Αντιμετώπισε, ωστόσο, θετικά το ζήτημα της ανανέωσης των συμβάσεων των συναδέλφων που απασχολούνται μέσω του προγράμματος του ΟΑΕΔ, ενώ, όπως αναφέρθηκε, υπάρχει πάγωμα μετατάξεων και αποσπάσεων μόνιμου προσωπικού (αν βέβαια ισχύει αυτό θα πρέπει να τροποποιηθεί το αρ. 50 του ν. 4569/18 και  να απαλειφθεί το αρ. 65 του πρόσφατου νομοσχεδίου του Υπουργείου Ανάπτυξης με το οποίο οι μετατάξεις και οι αποσπάσεις παραμένουν ουσιαστικά στη διακριτική ευχέρεια του Υπουργού Εργασίας και μάλιστα η σχετική αρμοδιότητα παρατείνεται έως την 31/12/2020!) . Ήταν επίσης απόλυτη η θέση της σχετικά με την αναγκαιότητα επέκτασης του αποκλεισμού των εργαζομένων από την κινητικότητα και για το 2020, κάτι που μας βρίσκει εντελώς αντίθετους. Η «γκετοποίηση» του ΕΦΚΑ και η δημιουργία «δουλοπάροικων» και υπαλλήλων δύο ταχυτήτων σε σχέση με το υπόλοιπο Δημόσιο, καθιστούν ακόμη πιο αποκρουστική την εικόνα του Οργανισμού, επιτείνοντας ταυτόχρονα τη ζοφερή εργασιακή πραγματικότητα, η οποία επιδεινώνεται μέρα με τη μέρα. Σε συνδυασμό δε με τις υφιστάμενες αρμοδιότητες του Υπουργού που αναφέραμε παραπάνω σχετικά με τις μετατάξεις, ο αποκλεισμός αυτός παραμένει ξεκάθαρα «επιλεκτικός». Τέλος, στο ζήτημα της κατάργησης της διάταξης του αρ. 234 παρ. 8 του ν. 4389/2016 περί «πλεονάζοντος προσωπικού», περιορίστηκαν σε μια αόριστη αναφορά ότι θα εξετάσουν το ζήτημα σε συνεργασία με το Υπουργείο.
  3. Για τα ζητήματα των τεράστιων ελλείψεων σε όλα τα επίπεδα, της καθαριότητας, της φύλαξης κ.λπ., η μοναδική απάντηση ήταν ότι θα επιταχυνθούν άμεσα όλες οι σχετικές διαδικασίες και οι διαγωνισμοί.
  4. Σχετικά με την επιλογή και τοποθέτηση συναδέλφων σε θέσεις ευθύνης, εκφράστηκε η βούληση της Διοίκησης για επιτάχυνση όλων των διαδικασιών και διευθέτηση όλων των εκκρεμοτήτων που θα οδηγήσουν το συντομότερο δυνατό σε κρίσεις σε όλα τα επίπεδα. Ειδικότερα για το ζήτημα των ήδη υπηρετούντων Γ. Διευθυντών, αναφέρθηκε ότι η επικείμενη τροποποίηση της σχετικής διάταξης αφορά στον εναρμονισμό της με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, προκειμένου ν’ ανοίξει ο δρόμος για τη διαδικασία αντικειμενικών κρίσεων. Ανέφεραν δε, πως σε καμιά περίπτωση δεν θα υπάρξει εμβόλιμη σχετική διάταξη, η οποία θα δίνει στη Διοίκηση τη δυνατότητα  επιλογής και τοποθέτησης νέων Γ. Διευθυντών, για ολόκληρο το μεταβατικό διάστημα μέχρι την πραγματοποίηση αυτών των κρίσεων. 
  5. Για το θέμα των κατατάξεων και επανακατατάξεων των συναδέλφων χωρίς την αναγνώριση προϋπηρεσίας, στις μετατάξεις σε ανώτερη κατηγορία, επισημάναμε το αντιυπαλληλικό ξεκίνημα της νέας Διοίκησης με την πρακτική που ακολούθησε, την έλλειψη νομοθετικής αρμοδιότητας του κλιμακίου του Ελεγκτικού, το απαράδεκτο της Διοίκησης να γενικεύσει την εφαρμογή της πράξης πριν τελεσιδικήσει το θέμα και να εφαρμόσει αντί του υπάρχοντος νόμου την παράνομη πρακτική του συγκρίσιμου κλιμακίου που δεν προβλέπεται πουθενά, την ακραία εφαρμογή της αυστηρότητας στις περιπτώσεις όσων διέθεταν το πτυχίο και είχαν υποστεί την ποινή της οκταετίας, ενώ αναφέρθηκαν συγκεκριμένα παραδείγματα αφαίρεσης κλιμακίων. Επιπλέον έγινε αναφορά στη σύνδεση του θέματος με το αίσθημα αδικίας και την τάση φυγής των συναδέλφων από τον ΕΦΚΑ, ενώ κατατέθηκε σχετικό υπόμνημα. Στη γενικόλογή του απάντηση ο Διοικητής ανέφερε ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει αυτόνομη νομική οντότητα και ότι η Διοίκηση ακολούθησε την πρακτική αυτή για να είναι «νομικά καλυμμένη» και να έχει μια «ισορροπημένη διαχείριση» του θέματος. Ακόμη δήλωσε ότι δεν εφάρμοσε την πράξη του κλιμακίου του Ελεγκτικού εξολοκλήρου με το να μην αναζητήσει τα αναδρομικά. Τέλος, μας δήλωσε ότι ο ΕΦΚΑ, πέραν της αίτησης ακύρωσης στο Τμήμα, θα καταθέσει υπόμνημα στην κατεύθυνση της αναγνώρισης της προϋπηρεσίας. Για το συγκεκριμένο ζήτημα, σύντομα θα υπάρξει σχετική πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας προς την κατεύθυνση της νομικής διεκδίκησης, για την οποία θα ενημερωθούν άμεσα όλοι οι θιγόμενοι συνάδελφοι.
  6. Για τους απασχολούμενους στον ΕΦΚΑ με δικαστική απόφαση έγινε εκτενής αναφορά στην προέλευση και στο ιστορικό δημιουργίας του κοινωνικού αυτού προβλήματος, καθώς και στις πρωτόδικες θετικές δικαστικές αποφάσεις που εξασφάλισαν την παραμονή των συναδέλφων αυτών στην υπηρεσία, ενώ παραδόθηκε σχετικό υπόμνημα και πρόταση για νομοθετική ρύθμιση. Τονίστηκε η κατεπείγουσα ανάγκη μόνιμης λύσης, αφού 4 Δεκεμβρίου έχει οριστεί δικάσιμος. Ο κ. Διοικητής δήλωσε ότι έχει ήδη θέσει το θέμα στο υπουργείο όπου «έχουν αρχίσει να βλέπουν τη δυνατότητα για νομοθετική ρύθμιση και γίνεται προσπάθεια να τεθεί το θέμα σε κυβερνητικό επίπεδο». 
  7. Τα θέματα της αναγνώρισης των ενσήμων των επιμελητών εισπράξεων του πρώην ΤΕΒΕ και της άμεσης καταβολής των οφειλόμενων εργοδοτικών εισφορών των διπλωματούχων μηχανικών του πρώην ΟΕΚ από τη Διοίκηση του ΟΑΕΔ, συμφωνήσαμε να συζητηθούν σε επόμενη ειδική συνάντηση παρουσία και των αρμόδιων υπηρεσιακών παραγόντων. Σχετικά με το δεύτερο ζήτημα ωστόσο, αναφερθήκαμε στη γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του ΟΑΕΔ και μας απάντησαν ότι θα τη μελετήσουν και με βάση τα δικά τους συμπεράσματα θα εξετάσουν το ενδεχόμενο άμεσης αναζήτησης των οφειλόμενων εισφορών από τον ΟΑΕΔ. 
  8. Για ό,τι αφορά στο ζήτημα του τρόπου υπολογισμού της σύνταξης για τα ΝΠΔΔ, κατά τη Διοίκηση θα διευθετηθεί  αυστηρά εντός του πλαισίου των ενιαίων κανόνων του ασφαλιστικού συστήματος.

Απ’ όλα τα παραπάνω προκύπτει ότι, το παρόν και το άμεσο μέλλον των εργαζομένων στον ΕΦΚΑ – τουλάχιστον για ότι αφορά στην υποστελέχωση και στις συνθήκες εργασίας – δεν προδιαγράφεται ευχάριστο. Δεν παραβλέπουμε, βέβαια, τον ιδιαίτερα ευγενικό τρόπο αντιμετώπισης και την έκφραση καλών προθέσεων από τη μεριά της Διοίκησης, οι οποίες ευχόμαστε να επιβεβαιωθούν στην πράξη. Είναι αδύνατο όμως να αποδεχτούμε το γεγονός ότι – για πολλούς ακόμα μήνες ή χρόνια – τα συνήθη «υποζύγια», οι εργαζόμενοι, θα σηκώσουν εντελώς αβοήθητοι το βάρος της εκατέρωθεν πολυδιαφημισμένης μετάβασης στην «ψηφιακή εποχή». Λύσεις όπως αυτές που αφορούν σε ανακατανομή του προσωπικού – η περίπτωση των «86» – δεν αποτελούν παρά «μερεμέτια» και επικοινωνιακά τρικ. Επομένως οι απαιτήσεις για την άμεση βελτίωση της καθημερινότητας και την ουσιαστική ανακούφιση από την υπέρμετρη πίεση και το άγχος όλων των εργαζομένων στον ΕΦΚΑ εξακολουθούν να βρίσκονται στην κορυφή του διεκδικητικού μας πλαισίου και των συνεχιζόμενων αγώνων μας.

Το Δ.Σ. της Π.Ο.Π.Ο.Κ.Π.Προτεινόμενα Άρθρα

Συντάκτης: News Team

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *