Πιστοποίηση κατά ISO του Συστήματος Επιχειρησιακής Συνέχειας της Interamerican

Ιδιαίτερα προστατευμένη είναι η INTERAMERICAN για την αντιμετώπιση οποιουδήποτε περιστατικού που θα μπορούσε να απειλήσει με διακοπή τις λειτουργίες της και να την αποτρέψει από την υλοποίηση των στόχων της.

Από αριστερά οι: Εμμανουήλ Αλβίζος, IT Governance Consultant από τη PRIORITY Quality Consultants, Ξενοφών Λιαπάκης, Γενικός Διευθυντής IT & Services της INTERAMERICAN, Σοφία Μολίνου, Information Security – Business Continuity & Data Protection Officer της INTERAMERICAN, Besim Jawad, Γενικός Διευθυντής Ασφαλιστικών Εργασιών της INTERAMERICAN και Γιάννης Οικονομίδης, Διευθυντής Πιστοποίησης της TUV Hellas.

Ο οργανισμός στο σύνολό του -οι εταιρείες ασφαλίσεων Ζωής, Γενικών και Βοήθειας- επιθεωρήθηκαν και πιστοποιήθηκαν σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 22301: 2012 για το Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας. Το Σύστημα είναι ολιστικό και χαρακτηρίζεται από ένα πλαίσιο για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του οργανισμού, μία γενική μεθοδολογία προετοιμασίας για γεγονότα διακοπής και έναν οδηγό για τη δόμηση και διατήρηση σχεδίων για την προσαρμογή των λειτουργιών σε έκτακτες συνθήκες. Η εφαρμογή του Συστήματος συνδέει μεταξύ τους τις επιχειρησιακές δραστηριότητες, την τεχνολογία της πληροφορικής και των επικοινωνιών των εγκαταστάσεων και αποτελεί μέρος της Διαχείρισης Κινδύνων της εταιρείας, με γνώμονα την ανταποδοτικότητά του και τη βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητας για την εταιρεία.

Η πολιτική Επιχειρησιακής Συνέχειας της INTERAMERICAN είναι δεσμευτική για την υποστήριξη όλων των επιχειρησιακών διαδικασιών, λειτουργιών και μονάδων του οργανισμού σε περίπτωση που συμβεί κάτι που θα τις διαταράξει, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι, να τηρηθούν οι κανονιστικές απαιτήσεις, να εξασφαλιστεί το εισόδημα, να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη των πελατών, να προστατευθούν τα συμφέροντα των εμπλεκομένων μερών και να μην πληγεί η εικόνα και η φήμη της εταιρείας. Ειδικότερα, με την πολιτική Επιχειρησιακής Συνέχειας η INTERAMERICAN δεσμεύεται να διαφυλάσσει την υγεία και ευημερία των υπαλλήλων της, να διασφαλίζει τη συνέχεια των νευραλγικών δραστηριοτήτων και την αποκατάστασή τους, σε περίπτωση διατάραξης, σε ένα προκαθορισμένο επίπεδο λειτουργίας και εντός των προκαθορισμένων χρονικών πλαισίων, να προστατεύει τα συμφέροντα της εταιρείας και των ενδιαφερομένων μερών σε περιόδους κρίσης ή διατάραξης. Στην πολιτική εγγράφεται και η διατήρηση και βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ISO 22301: 2012 και των διεθνών ορθών πρακτικών.

Για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνέχειας της INTERAMERICAN πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικές παρουσιάσεις σε στελέχη του οργανισμού που έχουν σχετική επιτελική και εκτελεστική αρμοδιότητα και πρέπει να γνωρίζουν την πολιτική, το σχέδιο συνέχειας σε διαφορετικά σενάρια και το σχέδιο έκτακτης ανάγκης, το επικοινωνιακό σχέδιο ανάγκης και το σχέδιο αποκατάστασης από καταστροφές, τους ρόλους και τις υπευθυνότητες ομάδων και στελεχών. Η INTERAMERICAN για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, με στόχο την επιτυχή εφαρμογή του Συστήματος Επιχειρησιακής Συνέχειας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22301: 2012, εμπιστεύθηκε την εταιρεία PRIORITY, ενώ την επιθεώρηση και πιστοποίηση διενήργησε η TUV Hellas.Προτεινόμενα Άρθρα

Συντάκτης: News Team

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *