Πιστοποιημένη εκπαίδευση στελεχών της Interamerican στα νέα Πρότυπα GRI για τη σύνταξη Απολογισμού Βιώσιμης Ανάπτυξης

Η εμβάθυνση της ενσωμάτωσης της Εταιρικής Υπευθυνότητας στη στρατηγική της INTERAMERICAN, πέρα από τη διασύνδεσή της με τις εταιρικές λειτουργίες σε επίπεδο επιχειρησιακού σχεδιασμού και με τη διοικητική δομή μέσω της Επιτροπής ΕΚΕ υπό την προεδρία του Διευθύνοντος Συμβούλου, υπογραμμίζεται και από την εξειδίκευση στελεχών της σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και σύνταξης σχετικών απολογιστικών εκθέσεων.

Τα στελέχη της INTERAMERICAN που εκπαιδεύτηκαν και πιστοποιήθηκαν για τη χρήση των νέων Προτύπων (GRI Standards) στη σύνταξη απολογιστικών εκθέσεων βιώσιμης ανάπτυξης.

Πρόσφατα, 18 στελέχη της INTERAMERICAN από όλο το φάσμα των διοικητικών διευθύνσεων συμμετείχαν σε εκπαιδευτικό σεμινάριο, που οργανώθηκε με τη συνεργασία της Ernst & Young αποκλειστικά για την εταιρεία, αποκτώντας το πιστοποιητικό του GRI Certified Training Program. Σκοπός του προγράμματος είναι η υποστήριξη της κατανόησης και του τρόπου με τον οποίο τα εμπλεκόμενα στελέχη μπορούν να χρησιμοποιούν τα νέα Πρότυπα του Global Reporting Initiative (GRI Sustainability Reporting Standards) κατά τη διαδικασία έκδοσης εκθέσεων βιώσιμης ανάπτυξης.

Ο Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας αποτελεί για την INTERAMERICAN καθρέφτη της επιχειρησιακής και κοινωνικής ταυτότητάς της. Η έκθεση αυτή ορίζει το όραμα, τις ιδέες και πρακτικές που ο οργανισμός ακολουθεί, σε μια σχέση συνεχούς αλληλεπίδρασης με ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων μερών.

“Με σταθερή επιμονή και συστηματική προσπάθεια βελτιώνουμε συνεχώς, από την πρώτη έκδοση κατά τα Πρότυπα GRI για το 2008, την έκθεσή μας, προλαμβάνοντας-υπερβαίνοντας και τις νέες, θεσμικές απαιτήσεις βάσει νόμου για την υποχρεωτική δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών στοιχείων από επιχειρήσεις που αποτελούν οντότητες δημοσίου ενδιαφέροντος – όπως είναι οι ασφαλιστικές εταιρείες.

Προφανώς, όταν αναφερόμαστε στην Εταιρική Υπευθυνότητα, εννοούμε μια θεμελιώδη αναγκαιότητα εταιρικής δυναμικής που παράγει αξία στους άξονες της οικονομίας, της κοινωνίας και του περιβάλλοντος και μπορεί να εξασφαλίσει την κερδοφόρο-βιώσιμη ανάπτυξη της INTERAMERICAN. Αυτός είναι ο ουσιώδης τρόπος εναλλακτικής κοινωνικοποίησης, με την ευρύτερη έννοια, μιας εταιρείας που δεν είναι κρατική. Προς αυτή την ανθρωποκεντρική κατεύθυνση, αναπτύσσουμε την εκπαίδευση των στελεχών και την εταιρική κουλτούρα. Η εξειδικευμένη γνώση, σήμερα, είναι απαραίτητη για την αντίληψη και αποτελεσματική διαχείριση ζητημάτων επιχειρησιακής αειφορίας.

Παράλληλα, αποτελεί για εμάς αρχή χρήσιμης διακοινώνησης της ιδέας της Εταιρικής Υπευθυνότητας να δημοσιοποιούμε τα σχέδια, τις πρωτοβουλίες και δράσεις μας σε κάθε τομέα που συναρτάται με την παραγωγικότητα, την κερδοφορία του οργανισμού και τη συνεισφορά του στην οικονομική ανάταξη του τόπου, το κοινωνικό όφελος και την αντιμετώπιση των κινδύνων, όχι μόνο μέσω της απολογιστικής έκθεσης αλλά και με άλλες πρακτικές δημοσιότητας, που είναι διακριτές από τη διαφήμιση. Δημιουργούμε, με αυτό τον τρόπο, συνειδητά ένα αναγνωρισμένο πρότυπο στρατηγικά και ολιστικά οργανωμένης υπεύθυνης συμπεριφοράς, εδώ και 15 χρόνια, που λειτουργεί υποδειγματικά για το sustainability στην ελληνική ασφαλιστική αγορά -και ευρύτερα στην επιχειρηματική κοινότητα- κάνοντας συμμετόχους και υπερήφανους τους εργαζομένους μας” τονίζει ο Γιάννης Ρούντος, διευθυντής δημοσίων σχέσεων και εταιρικής υπευθυνότητας του ομίλου INTERAMERICAN.

Ο τελευταίος Απολογισμός Υπευθυνότητας της εταιρείας, που συντάχθηκε κατά το πρότυπο GRI G4, αξιολογήθηκε από το Εργαστήριο Επιχειρησιακής Περιβαλλοντικής Πολιτικής και Διαχείρισης (ΕΕΠΠΔ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, για μια ακόμη φορά, μεταξύ των κορυφαίων Απολογισμών που εκδόθηκαν στην Ελλάδα το 2016 κατά GRI G4, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση με βαθμολογία 72,5%. Σημειώνεται ότι η μέγιστη 100% βαθμολογία αθροίζει 172 μονάδες στο σύνολο των 43 κριτηρίων της μεθοδολογίας, με κλίμακα βαθμολόγησης 0-4 ανά κριτήριο. Το Εργαστήριο προσάρμοσε την πρωτότυπη, επιστημονική μεθοδολογία αξιολόγησης στις οδηγίες GRI G4, στη βάση των δέκα Αρχών καθορισμού του “Περιεχομένου”: συμμετοχικότητα των stakeholders, πλαίσιο βιωσιμότητας, ουσιαστικότητα και πληρότητα, καθώς και της “Ποιότητας”: ισορροπία, συγκρισιμότητα, ακρίβεια, τακτική-έγκαιρη ενημέρωση, σαφήνεια και αξιοπιστία.

Σύμφωνα με την εταιρεία Ernst & Young, που πραγματοποίησε την εκπαίδευση των στελεχών της INTERAMERICAN, τα νέα Πρότυπα GRI εξελίσσουν το περιεχόμενο των οδηγιών της προηγούμενης έκδοσης G4, με πιο χαρακτηριστικές βελτιώσεις και αλλαγές:
στη δομή, με τα Πρότυπα να οργανώνονται σπονδυλωτά (modular) και αλληλένδετα,
στη μορφή, με αναθεώρηση και σαφέστερες απαιτήσεις, όπου ξεχωρίζουν απαιτήσεις των προτύπων (shall) από αυτές των συστάσεων (should),
στο περιεχόμενο, με αποσαφήνιση των βασικών εννοιών και γνωστοποιήσεων των οδηγιών GRI G4, που βελτιώνει την κατανόηση και εφαρμογή των Προτύπων GRI (π.χ. το θέμα των ορίων, αναφορά σε θέματα που δεν καλύπτονται από τα Πρότυπα GRI, θέματα ορολογίας),
σε αναδιάρθρωση ή μετακίνηση επιλεγμένου περιεχομένου, με συγχώνευση ή ενσωμάτωση σε άλλες ενότητες ορισμένων δημοσιοποιήσεων από τις οδηγίες GRI G4, ώστε να μειωθεί η αλληλεπικάλυψη θεμάτων και να βελτιωθεί η λογική ροή των Προτύπων,
στη συνολική επεξεργασία, ώστε στη μετάβαση από το GRI G4 στα νέα Πρότυπα να επιτευχθεί μεγαλύτερη σαφήνεια και απλούστερη γλώσσα.Προτεινόμενα Άρθρα

Συντάκτης: News Team

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *