Πληρωμή παροχών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μέσω τραπεζικών λογαριασμών


Η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ γνωστοποιεί ότι λόγω των ειδικών αργιών στις 29/3/2013 και 1/4/2013 (Πάσχα Καθολικών) δεν πραγματοποιούνται διατραπεζικές συναλλαγές μέσω του συστήματος πληρωμών ΔΙΑΣ, καθώς δεν λειτουργεί λόγω αργίας το σύστημα TARGET2.
Κατά συνέπεια, η πληρωμή παροχών ασθένειας με πίστωση τραπεζικού λογαριασμού που ήταν καθορισμένη για την 1/4/2013, θα γίνει στις 4/4/2013.

Post Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *