Πληρωμή συντάξεων του ΤΕΑΔΥ ανά μήνα

Υπενθυμίζουμε ότι συνταξιούχοι του Τ.Ε.Α.Δ.Υ. μεταξύ των οποίων και οι Τελωνιακοί θα προπληρωθούν την επικουρική σύνταξη του Ιανουαρίου 2013, στις 31-12-2012.
Από τον Ιανουάριο του 2013 όλοι οι συνταξιούχοι του Τ.Ε.Α.Δ.Υ. και των Τομέων του Τ.Α.Δ.Κ.Υ. και Τ.Ε.Α.Π.Ο.Κ.Α. θα προπληρώνονται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα αναφοράς. Δηλαδή στις 31-1- 2013 θα προπληρωθούν το Φεβρουάριο 2013, στις 28 Φεβρουαρίου τον Μάρτιο κ.ο.κ.

Μοιραστείτε το !


Post Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *