Πληρωμή συντάξεων του Τ.Ε.Α.Δ.Υ. ανά μήνα

Κατ΄ εφαρμογή της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Άρθρο10, ΚΕΦ. Γ΄ παραγρ.7 ( ΦΕΚ 229/19-11-2012 ΤΕΥΧΟΣ Α΄), και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, από 1/1/2013, οι συντάξεις του ΤΕΑΔΥ θα καταβάλλονται, αντί διμήνου, κάθε μήνα, με ημερομηνία πληρωμής την τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα αναφοράς.
Κατά την πρώτη εφαρμογή η πληρωμή θα γίνει ως εξής:
Οι συνταξιούχοι των Τομέων Τ.Α.Δ.Κ.Υ. και Τ.Ε.Α.Π.Ο.Κ.Α. θα προπληρωθούν στις 24 Δεκεμβρίου 2012 την επικουρική σύνταξη του Ιανουαρίου 2013.
Οι άλλοι συνταξιούχοι του Τ.Ε.Α.Δ.Υ. μεταξύ των οποίων και οι Τελωνιακοί θα προπληρωθούν την επικουρική σύνταξη του Ιανουαρίου 2013 στις 31-12-2012.
Από τον Ιανουάριο του 2013, όλοι οι συνταξιούχοι του Τ.Ε.Α.Δ.Υ. και των Τομέων Τ.Α.Δ.Κ.Υ. και Τ.Ε.Α.Π.Ο.Κ.Α. θα προπληρώνονται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα αναφοράς. Δηλαδή στις 31-1- 2013 θα προπληρωθούν το Φεβρουάριο 2013, στις 28 Φεβρουαρίου, το Μάρτιο κ.ο.κ.

Μοιραστείτε το !


Post Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *