Πληρώνει ο ΟΑΕΕ τους παρόχους Υγείας


Στην πληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς τους παρόχους υγείας προχωρά ο ΟΑΕΕ και σε συγκεκριμένα σε σχετική ανακοίνωση του αναφέρει :
«Ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ενημερώνει τους ιδιώτες παρόχους υγείας, ότι θα πρέπει μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που έχει ήδη γίνει με τις Περ/κες Δ/νσεις του Οργανισμού, να προσκομίσουν άμεσα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης όπου απαιτείται, πιστωτικό τιμολόγιο. υπεύθυνη δήλωση κ.λ.π), προκειμένου να γίνει η εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους, για το προ τις 1/1/2012 ποσό.
Ο ΟΑΕΕ, υλοποιώντας τις κατευθύνσεις του Πρωθυπουργού, έχει θέσει σε προτεραιότητα την πληρωμή των ως άνω οφειλών, με την διάθεση πρόσθετου προσωπικού για την γρήγορη εξυπηρέτηση και διεκπεραίωση των θεμάτων. Απαιτείται όμως και η άμεση ανταπόκριση των ενδιαφερομένων ιδιωτών παρόχων υγείας, ώστε να είναι δυνατή η άμεση εξόφληση των οφειλομένων ποσών.»

Post Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *