Ποια παράπονα κάνουν οι καταναλωτές για τις ασφαλιστικές εταιρίες

Στη 10η θέση και σε ποσοστό 1,94% του συνόλου των καταγγελιών που κατέγραψε του ΚΕ.Π.ΚΑ. για το πρώτο τρίμηνο του 2013 ήταν τα παράπονα των καταναλωτών για ασφαλιστικές υπηρεσίες .
Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΚΕ.Π.ΚΑ τα παράπονα, για τις ασφαλιστικές εταιρίες αφορούν, κυρίως, καθυστερήσεις, στην εξαγορά ασφαλιστήριων συμβολαίων, παράνομη παρακράτηση παλαιότητας αυτοκινήτου, σε αποζημιώσεις ατυχημάτων, μειώσεις αποζημιώσεων, σε συμβόλαια ακινήτων, κλείσιμο ασφαλιστικών εταιριών.

Μοιραστείτε το !


Post Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *