Ποιες ανατροπές φέρνουν οι νέες ρυθμίσεις για τα όρια συνταξιοδότησης


Εκατοντάδες χιλιάδες ασφαλισμένοι σε ΙΚΑ, ΔΕΚΟ, τράπεζες και δημόσιο, εγκλωβίζονται από τις νέες προϋποθέσεις και οδηγούνται σε σύνταξη, είτε στο 67ο έτος ηλικίας, με 15 έτη εργασίας, είτε στο 62ο έτος ηλικίας, αλλά με 40 χρόνια εργασίας.

Κατά 2 έτη, από τα 50 στα 52, αυξάνεται και η ηλικία συνταξιοδότησης για τους ναυτικούς.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, που παρουσιάζει ο «Τύπος της Κυριακής»:

-Καθορίζεται γενικό όριο συνταξιοδότησης το 67ο έτος και ελάχιστος χρόνος ασφάλισης, τα 15 έτη.
-Οι γενικές συνταξιοδοτικές προϋποθέσεις, καθορίζονται σε 40 έτη ασφάλισης.
-Εξαιρούνται από την αύξηση του ορίου ηλικίας, οι ασφαλισμένες που θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης ως μητέρες ανίκανων για εργασία τέκνων και οι ασφαλισμένοι των φορέων κοινωνικής ασφάλισης που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς εφεδρείας.
-Διασφαλίζονται τα θεμελιωμένα και κατοχυρωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα.

Post Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *