Πιο γρήγορα οι ανανεώσεις στις άδειες για τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές

Ένα πάγιο πρόβλημα που ταλαιπωρούσε τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές λύθηκε μετά από συνεννόηση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών με τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Αντώνης Μανιτάκη.
Συγκεκριμένα, για την ανανέωση από τα κατά τόπους Επιμελητήρια των αδειών των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών που λήγουν, απαιτείται μια σειρά πιστοποιητικών, όπως είναι το «Πιστοποιητικό Μη Πτωχεύσεως» και το «Πιστοποιητικό ότι δεν έχει υποβληθεί σε στερητική ή επικουρική Δικαστική Συμπαράσταση», για την έκδοση των οποίων φρόντιζαν υπηρεσιακώς τα Επιμελητήρια.

Τα πιστοποιητικά αυτά καθυστερούσαν πάρα πολύ, με αποτέλεσμα και την καθυστέρηση της ανανέωσης της άδειας των Διαμεσολαβητών και συνεπώς την ταλαιπωρία τους.

Με την συνεννόηση που επετεύχθη, τα Διαμεσολαβούντα Πρόσωπα θα υπογράφουν μια Υπεύθυνη Δήλωση, ώστε να προχωρά άμεσα η ανανέωση της άδειάς τους και μόνο αν στην συνέχεια, μετά την παραλαβή των πιστοποιητικών, προκύψει θέμα, τότε θα καλούνται για τα περαιτέρω.

Το σημαντικό είναι ότι η συμφωνία αυτή δεν αφορά μόνο στα μέλη του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, αλλά θα ισχύσει για όλα τα Επιμελητήρια της χώρας.

Είναι προφανές ότι κάθε ενέργεια που μειώνει την γραφειοκρατία και απλοποιεί τις διαδικασίες βρίσκεται στην σωστή κατεύθυνση της διευκόλυνσης της δραστηριότητας των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών.
Πηγή: Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθήνων

Μοιραστείτε το !


Post Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *