Ποιο είναι το πρόγραμμα της Εθνικής Ασφαλιστικής που έκανε “sold out” στόχου παραγωγής

Ποιο είναι το πρόγραμμα της Εθνικής Ασφαλιστικής που έκανε “sold out” στόχου παραγωγής

Σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση της Εθνικής Ασφαλιστικής επιτυχημένη είναι η διάθεση του νέου προϊόντος Ζωής εφάπαξ ασφαλίστρου «Εθνική Εφάπαξ +», του οποίου η παραγωγή άγγιξε τα €68,2 εκ. το 9μηνο του 2017, υπερβαίνοντας το στόχο των €60,0 εκ. που είχε τεθεί

Το Εφάπαξ ΕΘΝΙΚΗΣ+ είναι ένα πρόγραμμα Ασφαλιστικού και Αποταμιευτικού χαρακτήρα, το οποίο σας προσφέρει τη δυνατότητα, μέσω μίας εφάπαξ καταβολής, να αξιοποιήσετε με τον καλύτερο τρόπο ένα μέρος του κεφαλαίου που έχετε στη διάθεσή σας, μεριμνώντας από σήμερα για την κάλυψη των μελλοντικών σας αναγκών, όπως είναι η ενίσχυση της σύνταξης ή η οικονομική στήριξη των παιδιών.

Διαβάστε παρακάτω τα βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος
​Διάρκεια
Η επιλογή της διάρκειας του προγράμματος είναι ελεύθερη με ελάχιστο τα 10 έτη και με την προϋπόθεση στη λήξη του προγράμματος ο Ασφαλιζόμενος να μην είναι μεγαλύτερος από 85 ετών. Σε περίπτωση που ο Ασφαλιζόμενος είναι ανήλικος, στη λήξη της ασφάλισης θα πρέπει να είναι ενήλικος.

Συμμετοχή στο πρόγραμμα
Στο πρόγραμμα μπορείτε να συμμετάσχετε με μία εφάπαξ πληρωμή ασφαλίστρου (*), σε πολλαπλάσια του ποσού των €100 και με ελάχιστο το ποσό των €5.000.
(*) Το ασφάλιστρο επιβαρύνεται με την Εισφορά υπέρ του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ασφαλίσεων Ζωής και με το Δικαίωμα Συμβολαίου.

Παροχές
Σχηματισμός ενός εγγυημένου από την Εθνική Ασφαλιστική κεφαλαίου στη λήξη.
Εγγυημένες από την Εθνική Ασφαλιστική αξίες εξαγοράς σε περίπτωση πρόωρης ρευστοποίησης, οι οποίες είναι γνωστές εκ των προτέρων κατά έτος.
Δυνατότητα επιλογής καταβολής του εγγυημένου κεφαλαίου στη λήξη ανάλογα με τις τότε ανάγκες σας:
εφάπαξ καταβολή
μηνιαία σύνταξη για 5, 10, 15, 20, 25 έτη ή διαφορετικής διάρκειας επιλογής σας
μηνιαία σύνταξη συγκεκριμένου ποσού μέχρι εξαντλήσεως του κεφαλαίου
ισόβια μηνιαία σύνταξη
ισόβια μηνιαία σύνταξη εγγυημένη για 5 ή 10 έτη
ισόβια μηνιαία σύνταξη μεταβιβάσιμη κατά 100% σε τρίτο πρόσωπο
Τα ποσά εφάπαξ καταβολής & μηνιαίας σύνταξης κλειστού διαστήματος 5,10,15,20,25 ετών είναι εξαρχής γνωστά και αναγράφονται στο συμβόλαιο που παραλαμβάνετε. Η μορφή καταβολής της παροχής επιλέγεται στη λήξη του προγράμματος, σύμφωνα με όλες τις διαθέσιμες δυνατότητες και τους αντίστοιχους υπολογισμούς από την Εθνική Ασφαλιστική.Ενσωματωμένη Ασφάλιση Ζωής για την εξασφάλιση των δικών σας ανθρώπων με καταβολή σε αυτούς του Εφάπαξ Ασφαλίστρου σε περίπτωση απώλειας ζωής.

Δυνατότητα πρόωρης ρευστοποίησης
Έχετε τη δυνατότητα ολικής ρευστοποίησης του προγράμματος μετά τον πρώτο μήνα ισχύος του συμβολαίου. Η αξία εξαγοράς είναι εγγυημένη από την Εθνική Ασφαλιστική και αναγράφεται κατά έτος στον Πίνακα Εξαγορών, που παραλαμβάνετε με την Αίτηση Ασφάλισης-Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο.
Επίσης, παρέχεται το δικαίωμα ρευστοποίησης του προγράμματος σε περίπτωση που έχει αρχίσει να καταβάλλεται η «Μηνιαία Σύνταξη» κατά τη διάρκεια της περιόδου συνταξιοδότησης. Το ποσό εξαγοράς για κάθε συμπληρωμένο έτος είναι γνωστό εκ των προτέρων καθώς μαζί με την Αίτηση Ασφάλισης-Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο παραλαμβάνετε και τον «Πίνακα Περιόδου Συνταξιοδότησης/ Πίνακας Αξιών Εξαγοράς Συντάξεων».Post Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *