Προσθέτει χρόνια εργασίας το νέο ασφαλιστικό καθεστώς


Το νέο συνταξιοδοτικό καθεστώς που εφαρμόζεται από τις αρχές Ιανουαρίου του 2013 με την γενική αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης από το 65 έτος της ηλικίας στο 67ο ανατρέπει πολλά ισχύοντα μέχρι τώρα και δημιουργεί νέα δεδομένα για τις συντάξεις.
Συγκεκριμένα αυξάνονται όλα τα ενδιάμεσα όρια ηλικίας για τους ασφαλισμένους σε όλα τα ταμεία κατά δύο έτη, ενώ σε ειδικές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων οι γυναίκες και οι μητέρες με ανήλικα, τα επιπλέον έτη εργασίας προκειμένου να συνταξιοδοτηθούν αυξάνονται στα πέντε!
Συγκεκριμένες κατηγορίες ασφαλισμένων θα χάσουν το μεταβατικό διάστημα που προέβλεπε ο ασφαλιστικός νόμος 3863/2010 για σταδιακή αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης στο 65ο έτος έως το 2015. Με την εφαρμογή των διατάξεων του συγκεκριμένου νόμου επισπεύδονται κατά δύο έτη, με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται με επιπλέον χρόνια όσοι δεν θεμελίωσαν ή δεν κατοχύρωσαν προϋποθέσεις και δικαίωμα αποχώρησης μέχρι τις 31.12.2012.
Από την 1η Ιανουαρίου του 2013 το γενικό όριο ηλικίας συνταξιοδότησης πάει στα 67 από τα 65, εκτός αν ο ασφαλισμένος (άνδρας ή γυναίκα) μπορούν να αποχωρήσουν με 40 έτη ασφάλισης σε ηλικία 62 ετών.

Από την αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης δεν θίγονται:

1. Όσοι έχουν θεμελιώσει ή θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31.12.2012. Θεμελιωμένο είναι το δικαίωμα όταν ο ασφαλισμένος συμπληρώνει τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης και το όριο ηλικίας όπου προβλέπεται. Για παράδειγμα όσοι ασφαλισμένοι είχαν το 2010 τις 10.500 μέρες ασφάλισης και το 58ο έτος της ηλικίας τους έχουν θεμελιωμένο δικαίωμα και μπορούν να αποχωρήσουν όποτε θέλουν χωρίς να τους πιάσει η αύξηση στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης.

2. Όσοι έχουν κατοχυρώσει το συνταξιοδοτικό τους δικαίωμα, δηλαδή έχουν συμπληρώσει συγκεκριμένο κατά περίπτωση χρόνο ασφάλισης που τους εξασφαλίζει τη συνταξιοδότηση με τις προϋποθέσεις που ισχύουν στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

Για παράδειγμα ασφαλισμένος στο ΙΚΑ που σήμερα είναι 57 ετών και συμπληρώνει τις 10.500 ημέρες ασφάλισης έως το τέλος του 2012 κατοχυρώνει το δικαίωμα να συνταξιοδοτηθεί με τις προϋποθέσεις του 2012, δηλαδή μετά από δύο έτη, όταν γίνει 59 χρονών και συμπληρώσει 11.100 ημέρες ασφάλισης. Η κατοχύρωση συνταξιοδότησης γίνεται με τις 10.500 ημέρες ασφάλισης, ακόμα και αν ο ασφαλισμένος γίνει 59 χρονών το 2013, οπότε το όριο συνταξιοδότησης θα είναι το 62ο έτος.

Post Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *