Προσοχή : Μέχρι τις 31/3 οι ανανεώσεις των αδειών των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

Προθεσμία μέχρι στις 31 Μαρτίου 2021 έχουν οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές να ανανεώσουν την επαγγελματική τους άδεια για το 2021 στα επιμελητήρια που είναι εγγεγραμμένοι: 

Σύμφωνα με το ΕΕΑ απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά για την ηλεκτρονική ανανέωση της άδειας  : 

Ακολουθήστε μας στο Google News

Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ

Οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την ανανέωση της άδειας και την αποδοχή της αίτησης από το Επιμελητήριο, είναι κατά σειρά οι εξής:

Ι. Να έχετε υποβάλει τις βεβαιώσεις εκπαίδευσης και επαναπιστοποίησης στο e-Επιμελητήριο, ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφεται στο σχετικό σύνδεσμο οδηγιών (το διάστημα υποβολής των βεβαιώσεων επαναπιστοποίησης είναι το 1ο τρίμηνο του έτους που έπεται από το έτος παρακολούθησης, δηλαδή οι βεβαιώσεις του 2020 πρέπει να υποβληθούν έως τις 31.3.2021),

ΙΙ. να έχετε προβεί στη λήψη των Πιστοποιητικών α) ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (φυσικά πρόσωπα) ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ, ΠΑΥΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ κ.λ.π., β) ΠΕΡΙ ΕΚΔΟΣΗΣ Η΄ ΜΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ και  επιπρόσθετα για τις εταιρίες (δηλαδή τα νομικά πρόσωπα και όχι οι ατομικές επιχειρήσεις) γ) ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (νομικά πρόσωπα) ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ, ΠΑΥΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ κ.λ.π.,  από την ειδική ιστοσελίδα του Υπ. Δικαιοσύνης www.solon.gov.gr επιλέγοντας το εικονίδιο:

το οποίο οδηγεί στο σύνδεσμο: https://extapps.solon.gov.gr/mojwp/faces/TrackCertificates (παρατίθενται αναλυτικές οδηγίες λήψης τους στα Βοηθητικά Κείμενα – 2) και

ΙΙΙ. να έχετε εξοφλήσει τυχόν ανεξόφλητες συνδρομές σας (on line με χρήση οποιασδήποτε κάρτας από την καρτέλα e-Πληρωμές < Πληρωμή συνδρομών ή μετά από 1 εργάσιμη ημέρα με χρήση Dias Barcode από την καρτέλα e-Πληρωμές < Ηλεκτρονικοί Κωδικοί Πληρωμής).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 1:  Με βάση τις νεότερες οδηγίες του αρμόδιου Υπουργείου τα έγγραφα που αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο ΙΙ, είναι υποχρεωτικά για την διατήρηση (ανανέωση) ή την δημιουργία ειδικού μητρώου ασφαλιστικού διαμεσολαβητή και θα πρέπει οι υπόχρεοι να μεριμνούν για τη λήψη τους προ της υποβολής της αίτησης ανανέωσης άδειας στο ηλ. σύστημα e-Επιμελητήριο.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 2:  Τα ίδια ακριβώς Πιστοποιητικά (α) και (β) της παραγράφου ΙΙ πρέπει να αναζητούνται και από τα Νομικά Πρόσωπα για τους νόμιμους εκπροσώπους τους και επιπλέον το Πιστοποιητικό (γ) για το νομικό πρόσωπο.

Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Για να είναι  έγκυρη η ηλεκτρονική αίτηση για την άδεια ανανέωσης ασφαλιστικού διαμεσολαβητή θα πρέπει να επισυνάψετε στο σύστημα αιτήσεων  τα ακόλουθα έγγραφα :

1) Την αίτηση που θα σας παραχθεί από το σύστημα του e–chamber, υπογεγραμμένη (υποχρεωτικό έγγραφο),

2)   Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης (φυσικά πρόσωπα) αίτησης πτώχευσης – παύσης πληρωμής, συνδ/γής – εξυγίανσης, αναγκαστικής διαχ/σης κ.λ.π., (το ίδιο πιστοποιητικό πρέπει να καταθέτουν και τα νομικά πρόσωπα για τους νομ. εκπροσώπους τουςισχύουν οι παρατηρήσεις 1 και 2 του κεφαλαίου Α, υποχρεωτικό έγγραφο),

3) Πιστοποιητικό περί έκδοσης ή μη απόφασης δικαστικής συμπαράστασης (υποχρεωτικό έγγραφο),

4)   Εκτύπωση του taxisnet από την προσωποποιημένη πληροφόρηση των στοιχείων Μητρώου της επιχείρησης (υποχρεωτικό έγγραφο, οδηγίες λήψης του στα Βοηθητικά Κείμενα – 1),

5)  Συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης που θα συνοδεύεται από αποδεικτικό πληρωμής (περίπτωση ατομικού συμβολαίου αστικής ευθύνης) ή Βεβαίωση από την Ασφαλιστική εταιρία στην οποία να αναφέρετε η συνεργασία του υπόχρεου ως Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή, εφόσον καλύπτεται από ομαδικό συμβόλαιο (μη υποχρεωτικό έγγραφο). Το συμβόλαιο είναι υποχρεωτικό, μόνο όταν, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ανανέωσης άδειας, έχει λήξει,

6) Άλλο (τυχόν άλλο έγγραφο, μη υποχρεωτικό, που επιθυμείτε να κοινοποιήσετε προς το Επιμελητήριο πχ τη νέα σας ταυτότητα, αντίγραφο εξετάσεων της ΤτΕ, αποδεικτικό πληρωμής συμβολαίου κλπ)Προτεινόμενα Άρθρα

Συντάκτης: News Team

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *