Προσφυγή στο ΣτΕ από την Διεθνής Ενωσις για το «λουκέτο» από την ΔΕΙΑ

Παράνομη, και αντισυνταγματική χαρακτηρίζει η ασφαλιστική εταιρεία «Διεθνής Ένωσις» την από 16/7/2013 απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος με την οποία ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας, και ζητεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας να ανασταλεί και να ακυρωθεί.
Σε σχετική ανακοίνωση της ασφαλιστικής εταιρίας επισημαίνονται :
Με την απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος, εκτός του ότι ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας της, τέθηκε σε ασφαλιστική εκκαθάριση, διορίστηκε επόπτης ασφαλιστικής εκκαθάρισης και αποδεσμεύτηκαν 30.000 ευρώ από τον τραπεζικό λογαριασμό της για τα έξοδα εκκαθάρισης.
Η συγκυρία της χειρότερης τραπεζικής κρίσης που έχει γνωρίσει ποτέ η χώρα, επηρέασε το πρόγραμμα ανασυγκρότησής της και δεν ολοκληρώθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου στο προβλεπόμενο ύψος, δηλαδή, αντί για 10 εκατ. ευρώ συγκεντρώθηκαν 2,1 εκατ. ευρώ.
Παρά τις προσπάθειές της για σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης με σκοπό την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 8 εκατ. ευρώ, η διεύθυνση εποπτείας ιδιωτικής ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος ενημέρωσε την ασφαλιστική εταιρεία ότι το πρόγραμμα ανασυγκρότησης δεν επρόκειτο να υλοποιηθεί και υπέδειξε να προβεί σε ορισμένες ενέργειες.
Ενώ ήταν σε εξέλιξη η προσπάθεια των μετόχων της ασφαλιστικής εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, κ.λπ. και ενώ υπήρχε βεβαίωση της τράπεζας HSBC πως κατατέθηκαν 15 εκατ. ευρώ, τα οποία είναι δεσμευμένα για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, η Τράπεζα της Ελλάδος ανακάλεσε την άδειά της.
Τέλος, η ασφαλιστική εταιρεία υπογραμμίζει ότι η απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος είναι αντίθετη στην αρχή της χρηστής διοίκησης και τη συνταγματική αρχή της αναλογικότητας, ενώ εκδόθηκε πεπλανημένα (πλάνη περί τα πράγματα) από την πλευρά της ΤτΕ.

Μοιραστείτε το !


Post Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *