Προωθούν ιδιωτικές και κοινωνικές ανταποδοτικές υπηρεσίες σύνταξης και υγείας


Σαρωτικές αναμένονται στα επόμενα χρόνια οι αλλαγές στη παροχή ασφάλισης για συντάξεις και υγεία , που θα αλλάξουν το εδώ και δεκαετίες δομημένο σύστημα με βασικό πάροχο τα κοινωνικά ασφαλιστικά ταμεία.
Οι απανωτές ρυθμίσει για την κοινωνική ασφάλιση τα τελευταία τέσσερα χρόνια , η απορύθμιση των εργασιακών σχέσεων , η ύφεση στην οικονομία , η κατακόρυφη αύξηση της ανεργίας οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια σε ένα εκ βάθρων μεταλλαγμένο σύστημα μικτής ασφάλισης για τους έχοντες και κατέχοντες.
Όπως εκτιμούν έγκυροι αναλυτές των συντελούμενων αλλαγών στο σύστημα παροχών υγείας και συντάξεων του κοινωνικού ασφαλιστικού συστήματος οι εκπλήξεις που περιμένουν τους Έλληνες και τις επόμενες γενιές ασφαλισμένων και συνταξιούχων δεν θα έχουν καμία σχέση με το ισχύον σύστημα.
Ειδικότερα στο τομέα της κοινωνικής ασφάλισης και των παροχών συντάξεων το ΙΚΑ θα μεταλλαχτεί σε ένα ενιαίο φορέα κοινωνικής ασφάλισης για όλους . Είτε είναι μισθωτοί είτε είναι αυτοαπασχολούμενοι , ελεύθεροι επαγγελματίες , είτε αγρότες .Οι παροχές συντάξεων θα είναι πλέον από αναδιανεμητικές ανταποδοτικές με ελάχιστη εγγυημένη σύνταξη .
Στο τομέα της υγείας ο ΕΟΠΠΥ θα μετατραπεί σε ένα δεύτερο ταμείο υγείας που θα λειτουργεί με ξεχωριστές εισφορές και παροχές που δεν θα συνδέονται κατ ανάγκη με την κύρια συνταξιοδοτική ασφάλιση .
Και στις δύο περιπτώσεις η εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα της ασφάλισης θα είναι δεδομένη και στο μεν κλάδο της ασφάλισης σύνταξης θα έχει διαχειριστικό ή συμπληρωματικό ρόλο μέσα από την σύσταση και λειτουργία των επαγγελματικών ταμείων και τα συνταξιοδοτικά προγράμματα των ασφαλιστικών εταιριών. Οσο για τον κλάδο της υγείας ανοικτό είναι το ενδεχόμενο να εμπλακούν και οι ασφαλιστικές εταιρίες στην ασφάλιση υγείας μέσω ΕΟΠΥΥ, όταν αυτός ανεξαρτητοποιηθεί από το σύστημα ασφάλισης των κύριων ταμείων που θα παρέχουν μόνο υπηρεσίες σύνταξης

Post Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *