Πτωτικά κινήθηκαν όλοι οι βασικοί κλάδοι της ασφάλισης στο πρώτο δεκάμηνο του έτους

Η ΕΑΕΕ συνεχίζει την έρευνα σχετικά με την παραγωγή ασφαλίστρων (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων) και την επιστροφή ασφαλίστρων λόγω ακυρώσεων ανά μήνα μεταξύ των ασφαλιστικών επιχειρήσεων-μελών της.
Στο πλαίσιο αυτό, ενσωματώθηκαν στην έρευνα τα στοιχεία μηνός Οκτωβρίου 2012. Συνολικά ανταποκρίθηκαν 62 ασφαλιστικές επιχειρήσεις-μέλη οι οποίες συγκέντρωναν το 93,9% της παραγωγής ασφαλίστρων στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών και το 99,3% των ασφαλίσεων Ζωής το 2011. Από τις ανωτέρω επιχειρήσεις, οι 22 δραστηριοποιήθηκαν στις ασφαλίσεις Ζωής και 51 στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών.
Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά (κατόπιν προσαρμογής των δεδομένων του προηγούμενου χρονικού διαστήματος με νεώτερες απαντήσεις, αλλά και των αντίστοιχων του έτους 2011 ώστε αυτά να καταστούν συγκρίσιμα), από τη σύγκριση των δηλώσεων παραγωγής ασφαλίστρων του πρώτου δεκαμήνου (Ιανουαρίου-Οκτωβρίου) 2012 των ανωτέρω 62 επιχειρήσεων με τις αντίστοιχες του πρώτου δεκαμήνου 2011 των ιδίων επιχειρήσεων, προκύπτουν τα παρακάτω:
Ασφαλίσεις Ζωής 1.582.453.501,20€.Μεταβολή με το αντίστοιχο διάστημα του 2011 -7,8%
Ασφαλίσεις κατά Ζημιών 2.016.870.097,06 €. Μεταβολή με το αντίστοιχο διάστημα του 2011 -7,8%-11,9% εκ των οποίων
Αστική ευθύνη οχημάτων 1.021.749.460,42€.Μεταβολή με το αντίστοιχο διάστημα του 2011 -7,8% -14,1%
Λοιποί κλάδοι κατά Ζημιών 995.120.636,64 €. Μεταβολή με το αντίστοιχο διάστημα του 2011 -7,8%-9,4%
Σύνολο 3.599.323.598,26 €. Μεταβολή με το αντίστοιχο διάστημα του 2011 -7,8% -10,1%
Η εξέλιξη της μεταβολής της παραγωγής ασφαλίστρων διαμέσου των μηνών του 2012 Α’ τρίμηνο +2,4% (ζωής) -12,0% (γενικές) -6,0% (σύνολο)
Α’ εξάμηνο -2,8% (ζωής) -11,4% (γενικές) -7,9%(σύνολο)
Εννεάμηνο -6,8% (ζωής) -12,0% (γενικές) -9,8%(σύνολο)
Ιανουάριος – Οκτώβριος -7,8% (ζωής) -11,9%(γενικές) -10,1%(σύνολο)
Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία της έρευνας προκύπτουν από τις δηλώσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, οι οποίες δεν έχουν ελεγχθεί από ορκωτούς ελεγκτές.

Μοιραστείτε το !


Post Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *