Πως ασφαλίζονται στον ΟΑΕΕ τα μέλη ΔΣ Ανωνύμων Εταιριών

Με βάση το αντικείμενο της επιχείρησης στην οποία συμμετέχουν τα μέλη των Δ.Σ. των Ανωνύμων Εταιρειών ασφαλίζονται αναδρομικά από τις 11 Απριλίου στον ΟΑΕΕ εφόσον έχουν ποσοστό συμμετοχής στο κεφάλαιο της εταιρείας τουλάχιστον 5% για επαγγελματική ή βιοτεχνική δραστηριότητα και 3% για εμπορία.

Σύμφωνα με εγκύκλιο που εξέδωσε ο ΟΑΕΕ σε εφαρμογή του ν. 4072/12, που τροποποίησε τις προϋποθέσεις υπαγωγής στην ασφάλιση του Οργανισμού των μελών του διοικητικού συμβουλίου (ασφαλίζονταν εφόσον ήταν μέτοχοι κατά ποσοστό 3% τουλάχιστον σε εταιρείες με επαγγελματική, βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα, σε όλη την επικράτεια).

Για τις επιχειρήσεις με μεικτές δραστηριότητες, στις οποίες περιλαμβάνεται και η άσκηση εμπορίας (αγορά και μεταπώληση άλλων προϊόντων και όχι εκείνων που παράγονται από τη μεταποιητική δραστηριότητα της επιχείρησης), τα μέλη του Δ.Σ. των Ανωνύμων Εταιρειών υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ, εφόσον το ποσοστό συμμετοχής τους στο κεφάλαιο της εταιρείας είναι τουλάχιστον 3%. Αυτόματα οι υπηρεσίες του ΟΑΕΕ θα εξετάζουν τις από 11-4-2012 εγγραφές, επανεγγραφές – διαγραφές μελών Δ.Σ. Ανωνύμων Εταιρειών.

Μοιραστείτε το !


Post Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *