Πως θα ασφαλίζουν οι ασφαλιστικές τους υποψήφιους νέους οδηγούς. Τι προτείνει η ΕΑΕΕ;

Ασφαλιστικές εταιρίες και Υπουργείο Μεταφορών φαίνεται να βρίσκουν λύση στο θέμα που προέκυψε με την νέα νομοθετική ρύθμιση για την υποχρεωτική ασφάλιση των υποψηφίων νέων οδηγών.

Ρύθμιση που αρχικά οι ασφαλιστικές εταιρίες θεώρησαν μη εφαρμόσιμη,σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην σχετική διάταξη νόμου, και μετά από διάλογο με του αρμόδιο υπουργείο Μεταφορών απέστειλαν χθες επιστολή με προτάσεις που δίνουν διέξοδο στο θέμα που προέκυψε.

Πιο συγκεκριμένα η ΕΑΕΕ επισημαίνει μεταξύ άλλων και τα εξής:

Σας γνωρίζουμε ότι η Ε.Α.Ε.Ε. συγκάλεσε συνάντηση των εταιριών μελών της, τις οποίες ενημέρωσε για τις διευκρινίσεις που μας παρείχατε σχετικά με κρίσιμες διατάξεις του νέου νόμου και ιδίως για τα ακόλουθα:

  • Κατά το μεταβατικό στάδιο των 12 μηνών από την έναρξη ισχύος του νέου νόμου, η εξέταση του 2ου σταδίου που θα λαμβάνει χώρα στο δημόσιο οδικό δίκτυο θα πραγματοποιείται οπωσδήποτε με την παρουσία εκπαιδευτή στη θέση του συνοδηγού, δυνάμενου να παρέμβει για την αποτροπή τροχαίο ατυχήματος.
  • Κατά το μεταβατικό στάδιο των 20μηνών από την έναρξη ισχύος του νέου νόμου, οι ειδικές δοκιμασίες του 1ου σταδίου θα πραγματοποιούνται χωρίς μεν την παρουσία εκπαιδευτή εντός του οχήματος, όμως μέσα σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους ή σε πίστες εκπαίδευσης(όπου υπάρχουν) ή σε δημόσιες οδούς που θα επιλέγονται από τις κατά τόπον διευθύνσεις Μεταφορών και στις οποίες θα επιβάλλονται περιορισμοί ή απαγόρευση κυκλοφορίας των υπόλοιπων οχημάτων κατά τη διάρκεια των εξετάσεων. Εντός 20 μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου, θα έχουν διαμορφωθεί σε όλες τις περιφέρειες ειδικά διαμορφωμένοι χώροι ή κλειστές πίστες εκπαίδευσης και εξέτασης των υποψήφιων οδηγών.

Κατόπιν τούτων και λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω διευκρινίσεις σας, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τις εταιρίες μέλη μας διαφάνηκε η πρόθεση εταιριών μελών μας να συμβάλλουν καταρχήν και για το μεταβατικό στάδιο των 12 πρώτων μηνών από την έναρξη ισχύος του νέου νόμου στην άρση του αδιεξόδου που έχει προκύψει, παρέχοντας τις ακόλουθες ασφαλιστικές καλύψεις :

  1. Oι τρίτοι ζημιωθέντες από τροχαίο ατύχημα που προκάλεσε ο εκπαιδευόμενος οδηγός με το εκπαιδευτικό όχημα θα καλύπτονται, όπως ίσχυε μέχρι πρότινος, από την ειδική ασφάλιση αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία εκπαιδευτικού οχήματος που έχει διαμορφωθεί από την ασφαλιστική αγορά και συνάπτεται με τον εκάστοτε ιδιοκτήτη ή κάτοχο εκπαιδευτικού οχήματος για κάθε εκπαιδευτικό όχημα χωριστά. Συγκεκριμένα, η ειδική αυτή ασφάλιση καλύπτει τους τρίτους ζημιωθέντες για τυχόν σωματικές βλάβες και υλικές ζημίες (περιλαμβανομένης της χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης και ψυχικής οδύνης) που μπορεί να υποστούν σε περίπτωση πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος με υπαιτιότητα του εκπαιδευόμενου οδηγού. Τα όρια κάλυψης είναι τα προβλεπόμενα από το ν. 489/1976 (περί υποχρεωτικής ασφάλισης από την κυκλοφορία οχημάτων), όπως ισχύει μετά την κωδικοποίηση του με το Π.Δ. 237/1986 και επόμενες τροποποιήσεις του. Η ασφαλιστική αυτή κάλυψη παρέχεται υπό την προϋπόθεση της υποχρεωτικής παρουσίας εκπαιδευτή στο εκπαιδευτικό όχημα κατά τη φάση της εκπαίδευσης, καθώς και κατά το 2ο στάδιο της εξέτασης που θα λαμβάνει χώρα στο δημόσιο οδικό δίκτυο. Εννοείται ότι ο εκπαιδευτής θα πρέπει να βρίσκεται στη θέση του συνοδηγού, έτσι ώστε να δύναται να παρέμβει για την αποτροπή τροχαίου ατυχήματος. Κατ’ εξαίρεση, η ανωτέρω ασφάλιση θα παρέχει κάλυψη και σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος που μπορεί να λάβει χώρα κατά τη διάρκεια του 1ου σταδίου της εξέτασης του υποψήφιου οδηγού, το οποίο θα πραγματοποιείται χωρίς μεν την παρουσία εκπαιδευτή εντός του οχήματος, υπό την προϋπόθεση όμως ότι η δοκιμασία προσόντων του εκπαιδευομένου οδηγού θα πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα ο ν.4599/2019 ορίζει, ήτοι σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους ή σε πίστες εκπαίδευσης (όπου υπάρχουν) ή σε δημόσιες οδούς που θα επιλέγονται από τις κατά τόπον διευθύνσεις Μεταφορών και στις οποίες θα επιβάλλονται περιορισμοί ή απαγόρευση κυκλοφορίας των υπόλοιπων οχημάτων κατά τη διάρκεια των εξετάσεων.
  2. Aποκατάσταση τυχόν υλικών ζημιών του ίδιου του οχήματος του εκπαιδευτή κατά τη διάρκεια της εξέτασης των υποψήφιων οδηγών μπορεί να καλυφθεί ασφαλιστικά με την παροχή ασφάλισης ιδίων ζημιών για κάθε όχημα του εκπαιδευτή, σύμφωνα με όρους (π.χ. απαλλαγή) που θα συμφωνηθούν μεταξύ των συμβαλλομένων μερών. Εξυπακούεται ότι και στην περίπτωση αυτή, η ασφαλιστική κάλυψη δίδεται με τους όρους και προϋποθέσεις που παρέχεται η ασφάλιση αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία του εκπαιδευτικού οχήματος.
  3. Στην κάλυψη των ιδίων ζημιών του εκπαιδευτικού οχήματος μπορεί να προστεθεί όρος –επέκταση κάλυψης της απώλειας εισοδήματος του εκπαιδευτή μέχρι την επισκευή του οχήματός του για χρονικό διάστημα ενός(1) μηνός, σύμφωνα με τους όρους που θα συμφωνηθούν μεταξύ των συμβαλλομένων. Εννοείται ότι όλες οι ανωτέρω ασφαλιστικές καλύψεις θα παρέχονται από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατόπιν εκτίμησης του σχετικού κινδύνου και ανάλογης τιμολόγησης. Τέλος θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε για άλλη μία φορά ότι διατηρούμε σοβαρές επιφυλάξεις και ενστάσεις σχετικά με την υλοποίηση της ρύθμισης του νέου νόμου που προβλέπει, μετά τη λήξη ισχύος του μεταβατικού σταδίου, την απουσία εκπαιδευτή από το εκπαιδευτικό όχημα κατά τη διάρκεια της εξέτασης των υποψήφιων οδηγών στο πλαίσιο του 2ου σταδίου της εξέτασης, το οποίο θα λαμβάνει χώρα στο δημόσιο οδικό δίκτυο.
  4. Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε θερμά να επανεξετάσετε την εφαρμογή της εν λόγω ρύθμισης, και σε κάθε περίπτωση να μας γνωρίσετε αρμοδίως το ακριβές χρονικό διάστημα (διάρκεια μεταβατικού σταδίου) για το οποίο θα εξακολουθεί να παρίσταται εκπαιδευτής εντός του οχήματος κατά το 2ο στάδιο της εξέτασης των υποψήφιων οδηγών, το οποίο θα λαμβάνει χώρα στο δημόσιο οδικό δίκτυο.


Προτεινόμενα Άρθρα

Συντάκτης: News Team

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *