Πόσο έτοιμοι είστε για την εφαρμογή της Οδηγίας IDD ;

Η RiAct Actuaries είναι μια νέα Συμβουλευτική Εταιρεία, με έδρα στην Αθήνα, η οποία στο πλαίσιο της διαρκούς υποστήριξης του ασφαλιστικού κλάδου έχει αφιερώσει σημαντικούς πόρους στην κατανόηση της Οδηγίας Διανομής Ασφαλιστικών & Αντασφαλιστικών Προϊόντων (Οδηγία IDD) και την εφαρμογή της στο ασφαλιστικό περιβάλλον.

Σκοπός της RiAct Actuaries είναι να βοηθήσει τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν τις αυξημένες απαιτήσεις μιας αγοράς που μεταβάλλεται και γίνεται ολοένα πιο περίπλοκη, περιορίζοντας τους κινδύνους και υποστηρίζοντας με τον πιo αποτελεσματικό τρόπο την κερδοφόρα ανάπτυξή τους.

Η RiAct Actuaries, εκτός από τις Ασφαλιστικές Εταιρείες και τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές, απευθύνεται γενικότερα και σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη που θα πρέπει να απαντήσουν στην πρόκληση της συμμόρφωσης με την Οδηγία IDD.

Οδηγία IDD

Η Οδηγία Διανομής Ασφαλιστικών & Αντασφαλιστικών Προϊόντων – IDD έχει ως κύριο στόχο την ενίσχυση της προστασίας του καταναλωτή και την πιο εναρμονισμένη εφαρμογή της νομοθεσίας. Καλύπτει μια μεγάλη γεωγραφική αγορά και ρυθμίζει την διαδικασία διανομής (distribution) διαφορετικών ασφαλιστικών προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς επίσης και τον ρόλο και τις υποχρεώσεις των διαμεσολαβητών είτε πρόκειται για επαγγελματίες είτε για πολυεθνικές εταιρίες με μεγάλο κύκλο εργασιών.

Η IDD είναι μια οδηγία ελάχιστης εναρμόνισης, που σημαίνει ότι αφήνει περιθώριο στα κράτη – μέλη, εφόσον εφαρμόσουν τις υποχρεωτικές διατάξεις, να θεσπίσουν επιπλέον ρυθμίσεις, οι οποίες βεβαίως δεν θα πρέπει ούτε να έρχονται σε αντίθεση με την ίδια την Οδηγία αλλά ούτε και με τις διατάξεις άλλου εναρμονισμένου δικαίου, όπως π.χ. περί προστασίας του καταναλωτή.

Ο κύριος σκοπός της Οδηγίας είναι η υποχρέωση των πάσης φύσεως διανομέων ασφαλιστικών προϊόντων και υπηρεσιών να εργάζονται με γνώμονα για το συμφέρον του καταναλωτή, να τον ενημερώνουν λεπτομερώς σχετικά με την επαγγελματική τους ταυτότητα, τον τρόπο με τον οποίο αμείβονται και να παραθέτουν αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα που διανέμουν

Πότε θα εφαρμοστεί;

Η Οδηγία IDD ψηφίστηκε στις 20/1/2016 και τίθεται σε υποχρεωτική εφαρμογή για όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 1/10/2018, οπότε και θα ολοκληρωθεί η διαμόρφωση ενός νέου, ενιαίου ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου.

Ποιους αφορά;

Τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις με έδρα στη χώρα κράτος – μέλος (Ελλάδα, Κύπρο κλπ.)
Τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις με έδρα άλλο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποκλειστικά για τις εργασίες τους στη χώρα κράτος – μέλος είτε με καθεστώς εγκατάστασης είτε με καθεστώς  ελεύθερης παροχής υπηρεσιών
Τα υποκαταστήματα στη χώρα κράτος – μέλος (Ελλάδα, Κύπρο κλπ.) ασφαλιστικών επιχειρήσεων  τρίτης χώρας
Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στη χώρα  κράτος – μέλος (Ελλάδα, Κύπρο κλπ.)

Κυρώσεις
Όπως κάθε νομοθετικό πλαίσιο έτσι και η Οδηγία IDD ενέχει κυρώσεις σε περίπτωση που διαπιστωθεί από την εκάστοτε Εποπτική Αρχή η μη συμμόρφωση της ασφαλιστικής εταιρείας ή του διαμεσολαβητή.
Συγκεκριμένα:
▫ Σε περίπτωση νομικού προσώπου, επιβολή των ακόλουθων μέγιστων διοικητικών χρηματικών ….προστίμων, που ανέρχονται τουλάχιστον σε 300.000 EUR
Σε περίπτωση φυσικού προσώπου, επιβολή των ακόλουθων μέγιστων διοικητικών χρηματικών προστίμων, που ανέρχονται τουλάχιστον σε 100.000 EUR

RiAct Actuaries & IDD

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες της RiAct Actuaries σχετικά με την IDD περιλαμβάνουν :
▫ Διάγνωση και αποτύπωση του επιπέδου συμμόρφωσης με την IDD (IDD GAP Analysis)
▫ Ανάπτυξη όλων των απαιτούμενων εντύπων, πολιτικών και διαδικασιών σχετικά με την διανομή …..ασφαλιστικών προϊόντων
▫ Εκπαίδευση Ανθρώπινου Δυναμικού (εργαζομένων και διαμεσολαβητών)
▫ Ελέγχους συμμόρφωσης με την IDD

Επιλέγοντας τη RiAct Actuaries
H RiAct Actuaries έχει ολοκληρώσει με επιτυχία έργα συμμόρφωσης με την IDD για ασφαλιστικές επιχειρήσεις και ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές στην Ελλάδα και την Κύπρο, διαθέτοντας το συγκριτικό πλεονέκτημα της εμπειρίας στο συγκεκριμένο τομέα.
H εμπειρία των στελεχών μας στον τομέα της συμμόρφωσης με το κανονιστικό πλαίσιο, μας δίνει την δυνατότητα να προτείνουμε τις καταλληλότερες λύσεις, πάντα με γνώμονα την ταχύτητα και την αποτελεσματικότερη επένδυση πόρων.
Το συγκριτικό μας πλεονέκτημα είναι η εμπεριστατωμένη κατανόηση των προκλήσεων, των ευκαιριών και των προβληματισμών που αντιμετωπίζει ο ασφαλιστικός κλάδος, γενικότερα, και η διαμεσολάβηση ειδικότερα.
Τα στελέχη της RiAct Actuaries, είναι πάντα δίπλα σας, για να υποστηρίξουν την κάθε σας ανάγκη, ανεξάρτητα από τη φύση και το μέγεθος των εργασιών σας.

RiAct Actuaries -Διαχείριση Κινδύνων & Αναλογιστικές Υπηρεσίες

Ερμού 56, Αθήνα 105 63 ΕΛΛΑΔΑ

T +30 210 9401127 |  +30 213 0994080

info@riact.gr |  www.riact.gr

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε κάνοντας κλικ εδώΠροτεινόμενα Άρθρα

Συντάκτης: News Team

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *