Πώς μπορώ να πάρω Εγγυητική Επιστολή μέσω μιας Ασφαλιστικής Εταιρείας

Του Άγγελου Παναγή, Non Motor Manager, SoEasy Insurance Brokers

Όσοι επιχειρηματίες αναλαμβάνουν έργα του δημοσίου, γνωρίζουν πολύ καλά από την μία, τη σημασία των Εγγυητικών Επιστολών για την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης τους και από την άλλη, τα προβλήματα που δημιουργούσε η αποκλειστική έκδοση αυτών, μόνο από τράπεζες.

Μπες στο κανάλι μας στο youtube για μια νέα εμπειρία στην ασφαλιστική ενημέρωση

Ο Ασφαλιστικός Κλάδος έρχεται να συμβάλει και να δώσει λύση και σε αυτό το πρόβλημα, με την έκδοση Εγγυητικών Επιστολών, οι οποίες δεν αποτελούν πια αποκλειστικό προνόμιο των τραπεζών, καθώς μπορούν να εκδοθούν και από τις ασφαλιστικές εταιρείες, δίνοντας ανάσα σε εκατοντάδες επιχειρηματίες. 

Πώς δουλεύουν οι Εγγυητικές Επιστολές μέσω μιας Ασφαλιστικής Εταιρείας; 

Την λύση στο πρόβλημα των Εγγυητικών Επιστολών δίνουν οι Ασφαλίσεις Εγγυήσεων, ή όπως είναι γνωστές στο εξωτερικό, Surety Bonds. Οι Ασφαλίσεις Εγγυήσεων είναι ένα είδος ασφάλισης μέσω του οποίου η Ασφαλιστική Εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να πληρώσει τον δικαιούχο, σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος/εντολέας αδυνατεί.

Οι εγγυητικές επιστολές είναι μια τριμερής συμφωνία μεταξύ του Εργολάβου ή Εντολέα, δηλαδή του αγοραστή της εγγύησης, της εταιρείας εγγύησης, δηλαδή η Ασφαλιστική Εταιρεία,  που υπόσχεται να αναλάβει την ευθύνη για τη σύμβαση σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεών του εντολέα  και του Ιδιοκτήτη του Έργου που απαιτεί την εγγύηση. 

Ο Εργολάβος θεωρείτε  ο Εντολέας σε αυτή τη σύμβαση. Εάν ο Εργολάβος  δεν τηρήσει  τους όρους της σύμβασης, ο ιδιοκτήτης του έργου (Δικαιούχος)  απευθύνεται στην εγγυήτρια εταιρεία για να εισπράξει αποζημίωση. Σε περίπτωση καταβολής αποζημίωσης, ο Εργολάβος είναι υπεύθυνος για την επιστροφή των χρημάτων στον εγγυητή.

Οι Ασφαλίσεις Εγγυήσεων είναι ένας ραγδαία αναπτυσσόμενος κλάδος παγκοσμίως, με τα ασφάλιστρα του να έχουν φτάσει το 2022 τα 17,2 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ η πρόβλεψη είναι ότι θα ξεπεράσουν τα 25 δις μέχρι το 2029. 

Τα πλεονεκτήματα της Ασφάλισης Εγγυήσεων 

Η έκδοση Εγγυητικών Επιστολών από μία Ασφαλιστική Εταιρεία προσφέρει πολλά διαφορετικά πλεονεκτήματα στις επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε διαγωνισμούς και αναλαμβάνουν έργα. 

Το πρώτο και κύριο πλεονέκτημα είναι η απεξάρτηση της επιχείρησης από τις τράπεζες, έτσι τους επιτρέπει να αποφύγουν τις δεσμεύσεις σημαντικών κεφαλαίων τους, ή τη χρήση υποθηκών, όπως συνέβαινε μέχρι σήμερα. Με αυτόν τον τρόπο οι επιχειρήσεις έχουν ένα μεγαλύτερο κεφάλαιο κίνησης και ρευστότητα, για να εξυπηρετούν εύκολα τις ανάγκες τους. 

Ένα ακόμα πλεονέκτημα της ενισχυμένης ρευστότητας της επιχείρησης είναι ότι θα μπορούσε να συμμετέχει σε περισσότερους διαγωνισμούς, χωρίς να δεσμεύει τα περιουσιακά της στοιχεία. Συνεπώς η επιχείρηση μπορεί να διεκδικήσει περισσότερους διαγωνισμούς, άρα περισσότερες αναθέσεις έργων, γεγονός που θα αυξήσει τα έσοδα και την κερδοφορία τους. 

Κατηγορίες Εγγυητικών Επιστολών

Στην παγκόσμια αγορά υπάρχει ποικιλία εγγυητικών επιστολών, σχεδιασμένων για διαφορετικούς σκοπούς. Οι Εγγυητικές Επιστολές εμπίπτουν σε δύο βασικές κατηγορίες:

Εγγυητικές Συμβάσεων

Οι Εγγυήσεις Συμβάσεων διασφαλίζουν την εκπλήρωση των Συμβατικών Υποχρεώσεων του εντολέα και τις συναντάμε συνήθως στον κλάδο των δημοσίων και ιδιωτικών κατασκευαστικών έργων, ή σε συμφωνίες προμήθειας υλικών. Αυτός ο τύπος εγγυητικών επιστολών αντιπροσωπεύει περίπου τα 66% της διεθνούς αγοράς εγγυήσεων. Παραδείγματα αυτού του είδους των εγγυητικών είναι η Πιστής Εκτέλεσης, Λήψης Προκαταβολών, Καλής Λειτουργείας και Συντήρησης.  

Εγγυητικές Εμπορίου ή Μη Συμβατικές

Οι Εγγυητικές εμπορίου ή διαφορετικά οι μη συμβατικές, εξασφαλίζουν την εκπλήρωση νομικών ή κανονιστικών υποχρεώσεων. Μερικά είδη εγγυητικών επιστολών αυτής της κατηγορίας είναι οι εγγυητικές Φορολογικών και Τελωνειακών δασμών, ή Βεβαίωση Παραγωγού, η οποία χρησιμοποιείται σε Φωτοβολταϊκά και Αιολικά πάρκα.

Τι να προσέξετε όταν επιλέγετε Εγγυητική Επιστολή

Όπως αναφέραμε οι Ασφαλίσεις Εγγυήσεων είναι ένα εξειδικευμένο προϊόν που διευκολύνει την λειτουργία των επιχειρήσεων που χρειάζονται εγγυητικές επιστολές. Είναι σημαντικό όμως κάθε επιχειρηματίας να επιλέγει προσεκτικά την Ασφαλιστική Εταιρεία από την οποία θα λάβει την Εγγυητική Επιστολή.

Θα ήταν καλό να επιλέγονται κυρίως ασφαλιστικές εταιρείες διεθνούς εμβέλειας και υψηλής φερεγγυότητας ώστε να είμαστε βέβαιοι για την αξιοπιστία της Εγγυητική Επιστολής που θα λάβουμε. 

Οι σημαντικότεροι παράγοντες που θα πρέπει να εξετάζουμε είναι η αξιολόγηση των εν λόγο εταιρειών από διεθνείς οίκους καθώς και το ύψος των ιδίων κεφαλαίων των εταιρειών αυτών. 

Μέσα από την επιλογή εξασφάλισης Εγγυητικής Επιστολής από μία Ασφαλιστική Εταιρεία εξασφαλίζεται  στην υγιή ανάπτυξη της επιχείρησης σας και στην προστασία της ευρωστία της.Προτεινόμενα Άρθρα

Συντάκτης: News Team