Π. Καπάνταης: Δεν υπάρχουν διαχωριστικές γραμμές στην λειτουργία των Ε.Π.Υ.

Το θέμα των ασφαλιστικών εταιριών που παρέχουν ασφαλιστικές υπηρεσίες στη χώρα μας με καθεστώς Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών (Ε.Π.Υ), τείνει, το τελευταίο διάστημα, να γίνει μείζον θέμα στην ασφαλιστική αγορά.

Ο κ . Παναγιώτης Καπάνταης εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος (Coverholder) της AmTrust Europe Limited στην Ελλάδα.
Ο κ . Παναγιώτης Καπάνταης εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος (Coverholder) της AmTrust Europe Limited στην Ελλάδα.

Στο asfalisinet.gr απευθυνθήκαμε σε ένα έμπειρο μάνατζερ της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης , τον κ. Παναγιώτη Καπάνταη της Expert Insurance Brokers Ltd που αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα την AmTrust Europe Limited και του θέσαμε ερωτήσεις για το τρόπο λειτουργίας αυτών των εταιριών , καθώς και για θέματα της ασφαλιστικής αγοράς και της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.
Διαβάστε τι μας απάντησε, στις ερωτήσεις που του θέσαμε, στη συνέντευξη που ακολουθεί :

Ερ : Αντιπροσωπεύετε στην Ελλάδα Εταιρία Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών στην ασφάλιση, μπορείτε να μας εξηγήσετε τι ακριβώς είναι οι εταιρίες αυτές ?

Απ. : Πράγματι έχουμε την τιμή να είμαστε εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος (Coverholder) της AmTrust Europe Limited. Για να είμαστε ακριβείς, δεν υπάρχει εταιρεία Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών. Ο όρος Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών δηλώνει τον τρόπο δραστηριοποίησης μίας Ασφαλιστικής Εταιρείας σε μία χώρα διαφορετική από αυτήν της έδρας της Ασφαλιστικής Εταιρείας. Οι συνήθεις επιλογές μιας ασφαλιστικής εταιρείας για να δραστηριοποιηθεί σε μία χώρα διαφορετική από τη χώρα της έδρας της είναι είτε η ίδρυση θυγατρικής στην χώρα προορισμού είτε η ίδρυση υποκαταστήματος στη χώρα προορισμού είτε εφόσον, τόσο η έδρα της ασφαλιστικής όσο και η υποψήφια χώρα, ανήκουν στον ενιαίο Ευρωπαϊκό χώρο μέσω της πρόβλεψης της Κοινοτικής Νομοθεσίας για Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών στα κράτη-μέλη. Σε αυτήν την τρίτη επιλογή, αρμόδια για την άσκηση της εποπτείας είναι η εποπτική αρχή της χώρας στην οποία βρίσκεται η έδρα της εταιρείας και εν προκειμένω για την AmTrust Europe Limited, η εποπτική αρχή της Μεγάλης Βρετανίας. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι η εταιρεία που δραστηριοποιείται με καθεστώς Ε.Π.Υ. δεν υποχρεούται να σέβεται πλήρως την Εθνική Νομοθεσία και να εφαρμόζει τα προβλεπόμενα από αυτήν. Σε περίπτωση δε παραβίασης της νομοθεσίας ειδοποιείται η εποπτική αρχή της χώρας εγκατάστασης και λαμβάνονται τα δέοντα μέτρα.

Ερ : Λέγονται και ακούγονται διάφορα στην ασφαλιστική αγορά για τις ΕΠΥ και την αξιοπιστία τους, ποιος ο μύθος και ποια η πραγματικότητα ?

Απ: Το νομικό πλαίσιο που αφορά όλες τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ενιαίο. Κάθε δε εποπτική αρχή είναι υποχρεωμένη να ακολουθεί ενιαίους αυστηρούς κανόνες και αρχές που ισχύουν σε κάθε χώρα-μέλος της Ε.Ε. Έτσι όσο αυστηρότερα ασκεί την εποπτεία η αρμόδια εποπτική αρχή τόσο περισσότερο διασφαλίζεται η αξιοπιστία της εποπτευόμενης Ασφαλιστικής Εταιρείας.
Η πραγματικότητα είναι ότι όπως υπάρχουν μικρές και μεγάλες εγκατεστημένες ασφαλιστικές έτσι υπάρχουν μικρές και μεγάλες ασφαλιστικές που λειτουργούν με το καθεστώς Ε.Π.Υ.
Μύθοι ακούστηκαν πολλοί, π.χ. ότι δεν πληρώνουν επικουρικό, ότι δεν είναι γνωστό το μέγεθος και τα οικονομικά στοιχεία, ότι είναι ιδιαίτερα επιθετικές. Η αλήθεια είναι ότι βεβαίως και πληρώνουν. Όχι μόνο το επικουρικό αλλά και ότι άλλο πληρώνουν και οι υπόλοιπες εταιρείες.
Το μέγεθός τους είναι γνωστό αφού στην ηλεκτρονική μας εποχή όποιος θέλει μπορεί να βρει εύκολα τα πάντα στο internet και τέλος στην εποχή της κρίσης συχνά βλέπουμε παραδοσιακές εταιρείες να ανταγωνίζονται σε επιθετικότητα η μία την άλλη.

Ερ : Με βάση τα μεγέθη της ελληνικής αγοράς πιστεύετε οτι μπορεί να συνυπάρξουν οι ΕΠΥ και οι εγχώριες ασφαλιστικές και πως βλέπετε να διαμορφώνονται τα μερίδια στην αγορά ?

Απ: Είναι σχεδόν βέβαιο ότι κάθε manager θα ήθελε η εταιρεία του να έχει το μονοπώλιο στην αγορά και για αυτό τον λόγο οι Ε.Π.Υ. έχουν δεχθεί πολλές επιθέσεις. Όμως σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον ελεύθερης οικονομίας αυτό δεν είναι δυνατό. Έτσι όχι μόνο μπορούν να συνυπάρξουν Ε.Π.Υ. και εγχώριες όπως λέμε ασφαλιστικές αλλά θα πρέπει να συνυπάρξουν αφού η συνύπαρξη δημιουργεί ανταγωνισμό, στοιχείο μίας ελεύθερης αγοράς, ο οποίος λειτουργεί εν τέλει υπέρ του καταναλωτή.

Ερ : Πείτε μας μερικά λόγια για την εταιρία AmTrust Europe Limited που αντιπροσωπεύεται στην Ελλάδα?

Απ: Η AmTrust Europe Limited αποτελεί το βραχίονα του ομίλου AmTrust Financial Services στην Ευρώπη. Η μητρική εταιρεία ιδρύθηκε το 1988 στις ΗΠΑ και εισήχθη στο χρηματιστήριο NASDAQ στην Νέα Υόρκη το 2006. Ο όμιλος διαγράφει συνεχώς μία εξαιρετικά ανοδική πορεία με δραστηριότητα στις ΗΠΑ, στην Ευρώπη και την Ασία, απασχολεί δε 5.100 άτομα. Το 2015 έκλεισε με Σύνολο Ενεργητικού 17,15 δις, δολάρια αυξημένο κατά 24% με 6,80 δις δολάρια Μικτά Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα, αυξημένα κατά 12% και κέρδη 526,7 εκατ. Δολάρια, αυξημένα κατά 15%. Όπως βλέπετε, το μέγεθος και η αξιοπιστία δεν μπορούν να αμφισβητηθούν.
Στην Ελλάδα η εταιρεία έχει διαγράψει μία σημαντική πορεία, ιδιαίτερα κερδοφόρα, γεγονός που οδήγησε πρόσφατα την AmTrust Europe Limited να μας ανακοινώσει την πρόθεσή της για ανανέωση της συνεργασίας μας για ακόμη 3 χρόνια.

Ερ : Ποια είναι γενικά η εκτίμησή σας για τις εξελίξεις στην ασφαλιστική αγορά με τα σημερινά δεδομένα ( Solvency II – οικονομική κρίση ) και τις προοπτικές της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης ?

Απ: Η αγορά στο σύνολό της περνάει τα τελευταία χρόνια, μια βαθιά κρίση. Η Ασφαλιστική Αγορά δεν θα μπορούσε να μείνει ανεπηρέαστη. Η συρρίκνωση του Εθνικού προϊόντος και συνεπακόλουθη συρρίκνωση του διαθέσιμου εισοδήματος οδήγησαν στον περιορισμό της δαπάνης για ασφαλιστική προστασία. Έτσι η δραστηριότητα της Ασφαλιστικής Αγοράς έχει περιοριστεί σημαντικά και επικεντρώνεται κυρίως στον κλάδο Αυτοκινήτου και πολύ πρόσφατα στον κλάδο Υγείας. Έτσι, αν συνδυάσει κάποιος τη συρρίκνωση της Αγοράς, την έλλειψη αποδοτικών επενδύσεων και τις αυξημένες απαιτήσεις κεφαλαιακής επάρκειας, που προβλέπει η οδηγία Solvency II, προκύπτει αβίαστα το συμπέρασμα ότι η Ασφαλιστική δραστηριότητα θα ασκείται στο μέλλον από ολοένα και λιγότερους αλλά ισχυρότερους κεφαλαιακά παίκτες. Όσον αφορά την Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση πιστεύω ότι ο αριθμός των διαμεσολαβούντων θα μειωθεί, και στην αγορά θα παραμείνουν οι καλύτερα εξοπλισμένοι σε γνώσεις και τεχνολογία. Δεδομένου δε του οξύτατου ανταγωνισμού εκτιμώ ότι τα πολλά επίπεδα των διαμεσολαβούντων, πυραμιδικά σχήματα, θα μειωθούν αφού η διαθέσιμη προμήθεια δεν θα επιτρέπει την ικανοποίηση όλων των βαθμίδων της ιεραρχίας. Όμως, η διαμεσολάβηση θα παραμείνει ισχυρή αφού η προσωπική επικοινωνία και φροντίδα από καλά ενημερωμένους διαμεσολαβητές δεν μπορεί να υποκατασταθεί από τον υπάλληλο του γκισέ της τράπεζας ούτε από τον υπάλληλο του call center. Άλλωστε σε όλες τις οικονομικά ανεπτυγμένες χώρες η διαμεσολάβηση εξακολουθεί να διαδραματίχει τον σημαντικότερο ρόλο.

Σύντομο Βιογραφικό του κ. Παναγιώτη Καπάνταη

Ο κ. Παναγιώτης Καπάνταης είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Πειραιώς και έχει Masters of Science από το London School of Economics.
Δραστηριοποιείται στον Ασφαλιστικό Χώρο από το 1984, διετέλεσε δε Υπεύθυνος Πωλήσεων Ομαδικών στην Interamerican, Διευθυντής Πωλήσεων & Marketing στις Schweiz Life και Allianz και Γενικός Διευθυντής στις Schweiz Life και La Vie.
Από το 2000 δραστηριοποιείται στο χώρο της διαμεσολάβησης, τα τελευταία δε 7 χρόνια με την αντιπροσώπευση Αφαλιστικών Ετιαρειών που δραστηριοποιούνται με καθεστώς Ε.Π.Υ.Προτεινόμενα Άρθρα

Συντάκτης: News Team

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *