Σαρωτικές αλλαγές για τις αποζημιώσεις σε περιπτώσεις “λουκέτων” σε ασφαλιστικές εταιρίες, ζημιών και ζωής

H Ευρωπαϊκή Αρχή για τις Ασφαλιστικές Εταιρίες και τα Συνταξιοδοτικά Ταμεία (EIOPA) ανακοίνωσε ότι θέτει σε διαβούλευση  προτάσεις για την εναρμόνιση των εθνικών Συστημάτων Εγγύησης των Ασφαλίσεων ( ΣΕΑ) σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η EIOPA, είναι της άποψης, επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση ότι κάθε κράτος μέλος πρέπει να έχει θεσπίσει εθνικό σύστημα εγγύησης για την προστασία των αντισυμβαλλομένων σε περίπτωση αδυναμίας η  ανάκλησης λειτουργίας ασφαλιστικής εταιρίας

Ως εκ τούτου, τα συστήματα αυτά θα πρέπει να είναι  εναρμονισμένα και να χρηματοδοτούνται επαρκώς. Ταυτόχρονα, είναι απαραίτητο να ληφθεί δεόντως υπόψη η αρχή της αναλογικότητας προκειμένου να αποφευχθεί η υπερβολική επιβάρυνση των ασφαλιστικών εταιριών και των κρατών μελών. Στο πλαίσιο αυτό, είναι σημαντική η ευέλικτη προσέγγιση όσον αφορά τη νομική διάρθρωση και τη ρύθμιση των συστημάτων.

Στους άξονες των προτάσεών της η EIOPA επισημαίνει, μεταξύ άλλων, τα παρακάτω:  
Το Σύστημα Εγγυήσεων Ασφάλισης (ΣΕΑ)  να έχει ως κύριο στόχο την προστασία των αντισυμβαλλομένων, όπως η ταχεία αποζημίωση των αντισυμβαλλομένων για τις ζημίες τους σε περίπτωση αφερεγγυότητας της ασφαλιστικής ή / και η διασφάλιση της συνέχισης των ασφαλιστηρίων συμβολαίων

Το  ΣΕΑ θα πρέπει να εναρμονιστεί σύμφωνα με την αρχή της χώρας καταγωγής

Το ΣΕΑ πρέπει να καλύπτει ένα συγκεκριμένο φάσμα ασφαλίσεων ζωής και ζημιών για  ασφαλίσεις όπου η αποτυχία μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές οικονομικές ή κοινωνικές δυσχέρειες για τους αντισυμβαλλόμενους ή / και σε περίπτωση επιχειρήσεων με υψηλή μερίδιο αγοράς στις διασυνοριακές επιχειρήσεις στην Ευρώπη.

Το ΣΕΑ πρέπει να καλύπτει φυσικά πρόσωπα καθώς και μικρές νομικές οντότητες.

Το ΣΕΑ πρέπει να έχει εναρμονισμένο ελάχιστο επίπεδο κάλυψης.

Το ΣΕΑ θα πρέπει να διαθέτει επαρκή χρηματοδότηση. Για παράδειγμα,  πρέπει να χρηματοδοτείται εκ των προτέρων και, εάν χρειάζεται, να συμπληρώνεται με εκ των υστέρων χρηματοδότηση.

Θα πρέπει να υπάρχει επαρκή, σαφή και πλήρη δημοσιοποίηση της προστασίας μέσου του ΣΕΑ προς τους καταναλωτές και τους αντισυμβαλλόμενους.

Θα πρέπει να υπάρχουν κατάλληλες ρυθμίσεις μεταξύ των εθνικών ΣΕΑ για την διασυνοριακή συνεργασία και τον συντονισμό.

Δείτε αναλυτικά εδώ την ανακοίνωση της EIOPAΠροτεινόμενα Άρθρα

Συντάκτης: News Team

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *