Σεμινάριο Ασφαλίσεων Ξενοδοχείων και λοιπών Τουριστικών Επιχειρήσεων

Η τουριστική βιομηχανία στη χώρα μας, περιλαμβάνει πολλές και διαφορετικές δραστηριότητες που, εν τέλει, συνθέτουν μεγάλο μέρος του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (Α.Ε.Π.). Στην πραγματικότητα, περίπου 25% του ελληνικού Α.Ε.Π. προέρχεται από έμμεσες και άμεσες τουριστικές δραστηριότητες, πρωτίστως προκύπτουσες από το «ρεύμα» 30 και πλέον εκατομμυρίων τουριστών που ετησίως επισκέπτονται τη Χώρα μας.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ασφάλιση αποτελεί αναγκαιότητα και πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα στον επιχειρηματικό σχεδιασμό, τόσο των ίδιων των επιχειρηματιών του τουρισμού, όσο και των ασφαλιστικών εταιρειών και των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών. Επειδή μια ξενοδοχειακή επιχείρηση δεν περιορίζεται στην παροχή υπηρεσιών διαμονής και εστίασης, αλλά επεκτείνεται σε τομείς διασκέδασης, φροντίδας, άθλησης και εκπαίδευσης, απευθυνόμενη σε μεγάλο πλήθος πελατών με την υποστήριξη σημαντικού αριθμού εργαζομένων, τα ασφαλιστικά προϊόντα που έρχονται να καλύψουν τις ασφαλιστικές ανάγκες της επιχείρησης είναι σύνθετα, εξειδικευμένα και περιλαμβάνουν σχεδόν όλο το εύρος των Ασφαλιστικών Κλάδων.

Τρίτη και Πέμπτη, 9  και 11 Απριλίου 2019, 16:00-19:20

Αναλυτικά, οι θεματικές ενότητες του εκπαιδευτικού σεμιναρίου, διάρκειας οκτώ (8) εκπαιδευτικών ωρών, επιλαμβάνονται όλων αυτών των ασφαλιστικών ενδιαφερόντων και έχουν ως εξής:

α. Το μέγεθος, οι τάσεις, οι εξελίξεις, και οι προοπτικές της Αγοράς

β. Γενική Παρουσίαση των Προϊόντων Ασφάλισης Ξενοδοχείων

• Κατηγοριοποίηση των Κινδύνων

• Διαδικασία ανάληψης Κινδύνων

• Εκτίμηση βασικών Κινδύνων

• Ασφαλιστικές λύσεις και παρεχόμενες καλύψεις

γ. Ανάλυση Παρεχόμενων Καλύψεων Κλάδου Περιουσίας και Απώλειας Κερδών

• Παράγοντες αξιολόγησης, ανάληψης και τιμολόγησης κινδύνου

• Έκταση Καλύψεων

• Μέτρα προστασίας

• Προϋποθέσεις

• Απαλλαγές

• Εξαιρέσεις

δ. Ανάλυση Παρεχόμενων Καλύψεων Κλάδου Αστικής Ευθύνης

• Παράγοντες αξιολόγησης, ανάληψης και τιμολόγησης κινδύνου

• Έκταση κάλυψης

• Προϋποθέσεις και Μέτρα Προστασίας

• Απαλλαγές

• Εξαιρέσεις

ε. Ανάλυση Παρεχόμενων Καλύψεων Λοιπών Κλάδων

• Χρηματικές απώλειες

• Προσωπικά ατυχήματα

στ. Προϊόντα Λοιπών Τουριστικών Επιχειρήσεων (Ενοικιαζόμενα δωμάτια, Airbnb και λοιποί χώροι τουριστικού ενδιαφέροντος)

ζ. Ανάλυση Περιπτώσεων Αποζημιώσεων

• Παρουσίαση ζημιογόνων γεγονότων

• Η διαδικασία αποζημίωσης

• Case studies

η. Ανάπτυξη Πωλήσεων και Προσέγγιση Πελατών

Σε ποιους απευθύνεται

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο απευθύνεται σε:

α. Στελέχη Ασφαλιστικών Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, που επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους στις ασφαλίσεις Ξενοδοχείων και Λοιπών Τουριστικών Επιχειρήσεων.

β. Στελέχη και υπαλλήλους Underwriting Γενικών Ασφαλίσεων, που είτε επιθυμούν να εξειδικευθούν περαιτέρω στις εν λόγω ασφαλίσεις, είτε επιθυμούν να διαπλατύνουν τους εργασιακούς τους ορίζοντες.

γ. Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων που αναζητούν τρόπους δυναμικής εισόδου τους στην αγορά των Ξενοδοχείων και των Λοιπών Τουριστικών Επιχειρήσεων, στοχεύοντας στον πολλαπλασιασμό του πελατολογίου τους και την ενίσχυση του χαρτοφυλακίου εργασιών τους.

δ. Στελέχη Πωλήσεων, Εκπαίδευσης, Ομαδικών Ασφαλίσεων, Marketing και Product Development, που εύλογα επιθυμούν να βελτιώσουν περαιτέρω την τεχνογνωσία τους επί των ασφαλίσεων Ξενοδοχείων και Λοιπών Τουριστικών Επιχειρήσεων, ώστε να διαχειρίζονται ακόμη πιο άρτια σχετικές πλευρές των εργασιακών καθηκόντων τους.  

ε. Ιδιοκτήτες και Στελέχη Ξενοδοχείων και Λοιπών Τουριστικών Επιχειρήσεων, που έχουν την ευθύνη ασφαλιστικής κάλυψης των επιχειρήσεών τους, έναντι των κινδύνων που τις απειλούν.

στ. Στελέχη Τραπεζών που χειρίζονται ασφαλιστικά θέματα ή διαχειρίζονται τη χρηματοδότηση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, οπότε είναι καλό να γνωρίζουν το πλαίσιο ασφάλισής τους, εξασφαλίζοντας την προστασία των χρηματοδοτικών πόρων τους.

ζ. Όσους επιθυμούν να ενισχύσουν τις γνώσεις τους επί των θεμάτων του Σεμιναρίου και να ενημερωθούν για τις πρόσφατες εξελίξεις της ασφάλισης των Ξενοδοχείων και Λοιπών Τουριστικών Επιχειρήσεων.

Στόχοι Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο στοχεύει σε μια οργανωμένη και ολοκληρωμένη ενημέρωση, σχετικά με την ασφάλιση Ξενοδοχείων και Λοιπών Τουριστικών Επιχειρήσεων, τομέα που αποτελεί πια, την σημαντικότερη ίσως, επιχειρηματική δραστηριότητα της ελληνικής οικονομίας. Η προσέγγισή μας αυτή συντελείται μέσω της ευρείας παρουσίασης του πλέγματος των ασφαλιστικών προϊόντων, που προσφέρει η ασφαλιστική αγορά και της βαθιάς ανάλυσης των καλύψεων που το συνθέτουν, ώστε να επιτευχθεί η ολοκληρωμένη προστασία των συγκεκριμένων επιχειρήσεων, και, κατ’ επέκταση, η βιωσιμότητά τους σε περίπτωση επέλευσης ζημιογόνου γεγονότος. Για να γίνει ακόμη πιο κατανοητή η ευεργετική λειτουργία των ασφαλιστηρίων συμβολαίων στην καθημερινή πρακτική, θα συζητηθούν ενδελεχώς και ποικίλα περιστατικά αποζημιώσεων και πρωτοκόλλων διαδικασιών.

Εισηγητής Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου

Εισηγητής του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου είναι ο  κος Στάθης Γκόργκας, Τεχνικός Διευθυντής Γενικών Κλάδων της Ασφαλιστικής Εταιρείας PRIME Insurance, διπλωματούχος Μεταλλειολόγος-Μεταλλουργός Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία στις ασφαλιστικές εταιρίες από τον Όμιλο INTERAMERICAN, κατ’ αρχάς ως Underwriter το έτος 2000 και στη συνέχεια  ως Προϊστάμενος του Κλάδου Πυρός. Από το έτος 2008 έως σήμερα εργάζεται στην Ασφαλιστική Εταιρεία PRIME Insurance κατέχοντας διευθυντικές θέσεις στο Underwriting και τις Αποζημιώσεις όλων των Γενικών Κλάδων (Motor και Non-Motor), αλλά και στις Αντασφάλειες.

Έχει παρακολουθήσει σειρά εξειδικευμένων ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών σεμιναρίων στην Ελλάδα και το εξωτερικό (ΕΙΑΣ, Swiss Re, Scor Re, Eurapco κ.λπ.) ενώ είναι Εισηγητής πλειάδας  επιμορφωτικών κλαδικών σεμιναρίων απευθυνόμενων σε Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές και Στελέχη Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων. Είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) και έχει διατελέσει μέλος της Υποεπιτροπής Πυρός της Επιτροπής Περιουσίας και Αντασφαλίσεων της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος.

Κόστος Συμμετοχής

Εταιρείες – Μέλη ΕΙΑΣ

• εξατομικευμένες συμμετοχές: €100

• πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €70 ανά συμμετοχή

Εταιρείες – μη Μέλη ΕΙΑΣ

• εξατομικευμένες συμμετοχές: €130

• πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €100 ανά συμμετοχή

Μέλη ΕΙΑS ALUMNI SOCIETY

• εξατομικευμένες συμμετοχές: €50



Προτεινόμενα Άρθρα

Συντάκτης: News Team

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *