Σεμινάριο Ασφαλίσεων ξενοδοχείων και τουριστικών επιχειρήσεων

Η τουριστική βιομηχανία στη χώρα μας, περιλαμβάνει πολλές και διαφορετικές δραστηριότητες που, εν τέλει, συνθέτουν μεγάλο μέρος του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (Α.Ε.Π.). Στην πραγματικότητα, περίπου 25% του ελληνικού Α.Ε.Π. προέρχεται από έμμεσες και άμεσες τουριστικές δραστηριότητες, πρωτίστως προκύπτουσες από το «ρεύμα» 30 εκατομμυρίων τουριστών που ετησίως επισκέπτονται τη Χώρα μας.

Έτσι, τα τελευταία κρίσιμα χρόνια, ο τουρισμός αποτελεί τον κύριο τροφοδότη της ελληνικής οικονομίας ενώ με τις εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις επαγγελματικής απασχόλησης που προσφέρει, ενισχύει σημαντικά και την κοινωνική ευρυθμία. Ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, ακίνητα ενοικίασης βραχυχρόνιας μίσθωσης Airbnb, επιχειρήσεις εστίασης και διασκέδασης, προσφέροντας τις υπηρεσίες τους στα εκατομμύρια των τουριστών που, σε όλη πια τη διάρκεια του έτους, επισκέπτονται τον Ελληνικό χώρο, μοιραία αποτελούν το κύριο μέσο της ποιοτικής προβολής της Χώρας μας στο εξωτερικό. Όλες αυτές οι επιχειρήσεις όμως απειλούνται από πλειάδα κινδύνων, η επέλευση των οποίων, προξενεί ζημίες η σοβαρότητα των οποίων μπορεί να ενταθεί δραματικά, αν αναλογιστεί κανείς την εποχικότητα της λειτουργίας πολλών από αυτές.
Τρίτη 27 & Πέμπτη 29 Μαρτίου 2018, 16:00 – 19:20
Αναλυτικά, οι θεματικές ενότητες του εκπαιδευτικού σεμιναρίου διάρκειας οκτώ (8) εκπαιδευτικών ωρών, επιλαμβάνονται όλων αυτών των ασφαλιστικών ενδιαφερόντων και έχουν ως εξής:

· Το μέγεθος, οι τάσεις, οι εξελίξεις, και οι προοπτικές της Αγοράς

· Γενική παρουσίαση των Προϊόντων Ασφάλισης Ξενοδοχείων
o Κατηγοριοποίηση των κινδύνων
o Διαδικασία ανάληψης κινδύνων
o Εκτίμηση βασικών κινδύνων
o Ασφαλιστικές λύσεις & Παρεχόμενες καλύψεις

· Ανάλυση παρεχόμενων καλύψεων Κλάδου Περιουσίας και Απώλειας Κερδών
o Παράγοντες αξιολόγησης, ανάληψης και τιμολόγησης κινδύνου
o Έκταση καλύψεων
o Μέτρα προστασίας
o Προϋποθέσεις
o Απαλλαγές
o Εξαιρέσεις

· Ανάλυση παρεχόμενων καλύψεων Κλάδου Αστικής Ευθύνης
o Παράγοντες αξιολόγησης, ανάληψης και τιμολόγησης κινδύνου
o Έκταση κάλυψης
o Προϋποθέσεις και Μέτρα Προστασίας
o Απαλλαγές
o Εξαιρέσεις

· Ανάλυση παρεχόμενων καλύψεων Λοιπών Κλάδων
o Χρηματικές απώλειες
o Προσωπικά ατυχήματα

· Προϊόντα Λοιπών Τουριστικών Επιχειρήσεων (Ενοικιαζόμενα δωμάτια, Airbnb και λοιποί χώροι τουριστικού ενδιαφέροντος)

· Ανάλυση περιπτώσεων αποζημιώσεων
o Παρουσίαση ζημιογόνων γεγονότων
o Η διαδικασία αποζημίωσης
o Case studies

· Ανάπτυξη Πωλήσεων και προσέγγιση πελατών.

Πέραν της θεωρητικής προσέγγισης των Ασφαλίσεων Ξενοδοχείων και Λοιπών Τουριστικών Επιχειρήσεων, που είναι αναγκαία προκειμένου να ορισθούν τα ασφαλιστικά αντικείμενα, οι κίνδυνοι, η ασφαλιστική τεχνική και τα πρωτόκολλα διαδικασιών, έμφαση θα δοθεί σε επιλεγμένα case studiesκαι στην παρουσίαση της συγκροτημένης εμπειρίας Ασφαλίσεων Ξενοδοχείων και Λοιπών Τουριστικών Επιχειρήσεων, ώστε το εκπαιδευτικό κοινό να μπορεί πλέον να αντιλαμβάνεται άριστα και κατά τρόπον αξιοποιήσιμο, το συνολικό πλαίσιο αυτών των ασφαλίσεων και των δυνατοτήτων πώλησής τους.

Σε ποιους απευθύνεται
Το εκπαιδευτικό σεμινάριο απευθύνεται σε:

α. Στελέχη Ασφαλιστικών Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, που επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους στις ασφαλίσεις Ξενοδοχείων και Λοιπών Τουριστικών Επιχειρήσεων
β. Στελέχη και υπαλλήλους Underwriting Γενικών Ασφαλίσεων, που είτε επιθυμούν να εξειδικευθούν περαιτέρω στις εν λόγω ασφαλίσεις, είτε επιθυμούν να διαπλατύνουν τους εργασιακούς τους ορίζοντες
γ. Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων (Συντονιστές Ασφαλιστικών Συμβούλων, Unit Managers, Ασφαλιστικούς Συμβούλους,Πράκτορες και Μεσίτες ασφαλίσεων) που αναζητούν τρόπους δυναμικής εισόδου τους στην αγορά των Ξενοδοχείων και των Λοιπών Τουριστικών Επιχειρήσεων, στοχεύοντας στον πολλαπλασιασμό του πελατολογίου τους και την ενίσχυση του χαρτοφυλακίου εργασιών τους
δ. Στελέχη Πωλήσεων, Εκπαίδευσης, Ομαδικών Ασφαλίσεων και Product Development, που εύλογα επιθυμούν να βελτιώσουν περαιτέρω την τεχνογνωσία τους επί των ασφαλίσεων Ξενοδοχείων και Λοιπών Τουριστικών Επιχειρήσεων ώστε να διαχειρίζονται ακόμη πιο άρτια σχετικές πλευρές των εργασιακών καθηκόντων τους.
ε. Ιδιοκτήτες και Στελέχη Ξενοδοχείων και Λοιπών Τουριστικών Επιχειρήσεων, που έχουν την ευθύνη ασφαλιστικής κάλυψης των επιχειρήσεών τους έναντι των κινδύνων που τις απειλούν
στ. Στελέχη Τραπεζών που χειρίζονται ασφαλιστικά θέματα ή διαχειρίζονται την χρηματοδότηση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, οπότε οφείλουν να γνωρίζουν το πλαίσιο ασφάλισής τους, εξασφαλίζοντας την προστασία των χρηματοδοτικών πόρων τους
ζ. όσους επιθυμούν να ενισχύσουν τις γνώσεις τους επί των θεμάτων του Σεμιναρίου και να ενημερωθούν για τις πρόσφατες εξελίξεις της ασφάλισης των Ξενοδοχείων & Λοιπών Τουριστικών Επιχειρήσεων.

Εισηγητής Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου
Εισηγητής του Σεμιναρίου είναι ο κ. Στάθης Γκόργκας, Τεχνικός Διευθυντής Γενικών Κλάδων της Ασφαλιστικής Εταιρείας Prime Insurance, διπλωματούχος Μεταλλειολόγος-Μεταλλουργός Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία στις ασφαλιστικές εταιρίες από τον Όμιλο INTERAMERICAN, κατ’ αρχάς ως underwriter το έτος 2000 και στη συνέχεια ως Προϊστάμενος του Κλάδου Πυρός. Από το έτος 2008 έως σήμερα εργάζεται στην Ασφαλιστική Εταιρεία PRIME INSURANCE κατέχοντας διευθυντικές θέσεις στο underwriting και τις αποζημιώσεις όλων των Γενικών Κλάδων (Motor και Non-Motor), αλλά και στις Αντασφάλειες.
Έχει παρακολουθήσει σειρά εξειδικευμένων ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών σεμιναρίων στην Ελλάδα και το εξωτερικό (ΕΙΑΣ, Swiss Re, Scor Re, Eurapco κ.λπ.) ενώ είναι εισηγητής πλειάδας επιμορφωτικών κλαδικών σεμιναρίων απευθυνόμενων σε Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές και Στελέχη Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων. Είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) και έχει διατελέσει μέλος της Υποεπιτροπής Πυρός της Επιτροπής Περιουσίας και Αντασφαλίσεων της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος.

Κόστος Συμμετοχής

Εταιρείες – Μέλη ΕΙΑΣ
· εξατομικευμένες συμμετοχές: €100
· πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €70 ανά συμμετοχή

Εταιρείες – μη Μέλη ΕΙΑΣ
· εξατομικευμένες συμμετοχές: €130
· πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών):€100 ανά συμμετοχή

Μέλη ΕΙΑΣ ALUMNI SOCIETY
· εξατομικευμένες συμμετοχές: €50

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Πέμπτη 22 Μαρτίου 2018.Προτεινόμενα Άρθρα

Συντάκτης: News Team

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *