Σεμινάριο ΕΙΑΣ για τις ομαδικές ασφαλίσεις

Οι Ομαδικές Ασφαλίσεις αποτελούν σημαντικό και εξαιρετικά ενδιαφέροντα κλάδο πολυσχιδούς ασφαλιστικής δραστηριότητας, με απορρέοντα οφέλη τόσο υπέρ των επιχειρήσεων, όσο και υπέρ των εργαζομένων τους.


Οι επιχειρήσεις οι οποίες ενστερνίζονται την ασφάλιση του προσωπικού τους, στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστηρίων συμβολαίων, χαίρουν αξιοπρόσεκτων φορολογικών κινήτρων και εκπιπτόμενων δαπανών, ενώ μπορούν πρωτίστως να προσδοκούν σημαντικές βελτιώσεις επί θεμάτων company loyalty και παραγωγικότητας των εργαζομένων τους, κυρίως ως αποτέλεσμα της αναγνώρισης του ενδιαφέροντος που επιδεικνύουν υπέρ του προσωπικού τους, στελεχών και υπαλλήλων τους.

Ταυτοχρόνως, οι εργαζόμενοι οι οποίοι είναι εντεταγμένοι σε ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο έχουν σαφή οφέλη που, σήμερα περισσότερο από ποτέ, καθίστανται ολοένα και πιο ορατά, μεταξύ των άλλων και ως αποτέλεσμα του περιορισμού και της υποβάθμισης των παροχών του συστήματος κοινωνικών ασφαλίσεων. Αν και οι ομαδικές ασφαλίσεις και ο ρόλος τους εστιάζονται πιο πολύ σε προγράμματα παροχών ζωής και υγείας, εν τούτοις εκτείνονται και σε τομείς γενικών ασφαλίσεων, επίσης ενδιαφέροντες και πολυσχιδείς. Εάν εργαζόμαστε σε επιμέρους κλάδους ασφαλιστικών εταιρειών ή εταιρειών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, ως στελέχη ή υπάλληλοι, οι άρτιες γνώσεις ομαδικών ασφαλίσεων μας ανοίγουν σημαντικές προοπτικές εξέλιξης και επαγγελματικής ανάπτυξης, αφού μας γνωρίζουν το ευρύ επιχειρησιακό περιβάλλον, τον «κόσμο» των επιχειρήσεων, τις τάσεις, τις συμπεριφορές και τις λειτουργίες του. Εάν πάλι είμαστε Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές, τότε οι ομαδικές ασφαλίσεις μας ανοίγουν ευρύτατα πεδία πωλήσεων, αφού μας προσφέρουν δυνατότητες επιχειρησιακών ασφαλίσεων, αλλά και ατομικών ασφαλίσεων, με τις ομαδικές ασφαλίσεις να αποτελούν σημαντικό «εφαλτήριο» περαιτέρω ανάπτυξης των εργασιών μας.

Τετάρτη 11 & Πέμπτη 12 Οκτωβρίου, 16:00 – 19:45

Σε αμφότερες τις περιπτώσεις, το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο, διάρκειας οκτώ (8) ωρών προάγει την τεχνογνωσία μας σε έναν εκ των πλέον κρίσιμων και στρατηγικών τομέων ασφαλιστικού ενδιαφέροντος.

Ενδεικτικά, η θεματολογία του εκπαιδευτικού σεμιναρίου, έχει ως εξής:
1. Το περιβάλλον των Ομαδικών Ασφαλίσεων: Ανάγκες, γενικές αρχές, χαρακτηριστικά και λύσεις
2. Το νέο θεσμικό πλαίσιο των Ομαδικών Ασφαλίσεων: Νομοθεσία, φορολογικό καθεστώς και απορρέοντα κίνητρα
3. Καλυπτόμενοι Κίνδυνοι, Προϊόντα, Προγράμματα και Παροχές Ομαδικών Ασφαλίσεων
4. Οφέλη Ομαδικών Ασφαλίσεων υπέρ των Πελατών, Επιχειρήσεων και Εργαζομένων
5. Ειδική αναφορά στα οφέλη και στις παροχές Ασφαλίσεων Ζωής, Ανικανότητας, Απώλειας Εισοδήματος, Ασφαλίσεων Υγείας, Αποταμίευσης και Συνταξιοδότησης
6. Πρωτόκολλα Διαδικασιών Underwriting, Εκδόσεων και Αποζημιώσεων
7. Τεχνικές επικοινωνίας και συμβουλευτικών πωλήσεων Ομαδικών Ασφαλίσεων

Σε ποιους απευθύνεται

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο απευθύνεται:
Ø σε διοικητικά στελέχη και υπαλλήλους ασφαλιστικών εταιρειών, ιδίως των κλάδων ζωής, υγείας και επιμέρους τομέων των γενικών ασφαλίσεων, που επιθυμούν να αποκτήσουν τεχνογνωσία ομαδικών ασφαλίσεων ή να εξειδικευθούν στις ασφαλίσεις αυτές
Ø σε στελέχη Πωλήσεων, Εκπαίδευσης, Marketing, Product Development και Underwriting, που επιθυμούν να βελτιώσουν περαιτέρω τη λειτουργικότητά τους στις ομαδικές ασφαλίσεις

Ø σε Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων (συντονιστές ασφαλιστικούς συμβούλους, Unit Managers, πράκτορες και μεσίτες ασφαλίσεων) που αναζητούν τρόπους αποτελεσματικής εισόδου τους στην αγορά των επιχειρήσεων, των ομαδικών ασφαλίσεων και, δι΄ αυτών, σε νέες αγορές ασφαλιστικά συνειδητοποιημένων ιδιωτών
Ø σε στελέχη και υπαλλήλους τραπεζών που διαχειρίζονται θέματα ασφαλιστικών προϊόντων καιbancassurance

Σκοπός του Σεμιναρίου
Σκοπός του εκπαιδευτικού σεμιναρίου είναι η ενδελεχής παρουσίαση του συνόλου των πλευρών των ομαδικών ασφαλίσεων στο εκπαιδευτικό κοινό, η ανάλυση ειδικότερων διαστάσεων υψηλού ενδιαφέροντος όπως, επί παραδείγματι, των φορολογικών και των πραγματικών κινήτρων αγοράς τους, η εμβάθυνση στα οφέλη τους και η ανάπτυξη μεθόδων προβολής και πωλήσεών τους.

Εισηγητής Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου
Εισηγητής του Σεμιναρίου είναι ο κ. Γιώργος Πλωμαρίτης, Διευθυντής Ομαδικών Ασφαλίσεων &Corporate Business του Ομίλου Interamerican. Η εμπειρία του κ. Πλωμαρίτη στις Ομαδικές Ασφαλίσεις είναι μεγάλη και σημαντική, ξεκινά το έτος 1991 και εξελίσσεται διαχρονικά, σε θέσεις αυξημένης ευθύνης των τεχνικών τους τομέων, του τομέως underwriting, της ανάπτυξης προϊόντων ομαδικών ασφαλίσεων, στο marketing αυτών και στις πωλήσεις τους.

Κόστος Συμμετοχής

Εταιρείες – Μέλη ΕΙΑΣ
· εξατομικευμένες συμμετοχές: €100
· πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €70ανά συμμετοχή

Εταιρείες – μη Μέλη ΕΙΑΣ
· εξατομικευμένες συμμετοχές: €130
· πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών):€100 ανά συμμετοχήΠροτεινόμενα Άρθρα

Συντάκτης: News Team

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *