Σε ένα κτήριο οι υπηρεσίες του ΤΕΑΔΥ, ΤΕΑΠΟΚΑ και ΤΑΔΚΥ


Οι υπηρεσίες του Τ.Ε.Α.Δ.Υ. και των τομέων του Τ.Ε.Α.Π.Ο.Κ.Α. και Τ.Α.Δ.Κ.Υ., οι οποίες έως σήμερα και για πολλά έτη βρίσκονταν σε διαφορετικά σημεία του Δήμου Αθηναίων, μεταφέρονται σε ένα ενιαίο κτίριο, ιδιοκτησίας του Τ.Ε.Α.Δ.Υ., επί της οδού Φιλελλήνων 13-15 στο Σύνταγμα.
Το εν λόγω κτίριο ανακαινίστηκε πρόσφατα, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, με στόχο τη συγκέντρωση, το συντονισμό και την εύρυθμη λειτουργία των διάσπαρτων υπηρεσιών, τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους και συνταξιούχους του Τ.Ε.Α.Δ.Υ., την ελαχιστοποίηση των ενοικίων και την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας.
Εξαιτίας λοιπόν της μετακόμισης, οι υπηρεσίες των ταμείων θα παραμείνουν κλειστές για το κοινό από 23-11-2012 έως 30-11-2012, και θα επαναλειτουργήσουν, επί της οδού Φιλελλήνων 13-15 στο Σύνταγμα, κανονικά από Δευτέρα 3-12-2012.

Post Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *