Σε νέα γραφεία και ιστοσελίδα η εκκαθάριση των ασφαλιστικών της International Life

Σε νέα γραφεία μεταφέρθηκε η εκκαθάριση των ασφαλιστικών εταιριών International Life ζωής και ζημιών.

Τα νέα γραφεία είναι στην οδό Βασ. Σοφίας 60 – 11528 Αθήνα και τα Τηλέφωνα: 2130159744, 2111820525 Γραφείο Δικαστικού: 2111828570 Και η ηλεκτρονική διεύθυνση http://inlife.gr/el


Η σχετική ανακοίνωση της εκκαθάρισης αναφέρει σχετικά :

Ανακοινώνεται ότι τα γραφεία των υπό εκκαθάριση εταιρειών με την επωνυμία: α) «INTERNATIONAL LIFE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ» και β) «INTERNATIONAL LIFE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ», μεταφέρθηκαν στην Αθήνα, Λ. Βασιλίσσης Σοφίας, αρ. 60 (6ος όροφος).Post Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *