Σε 226% ανήλθε ο Δείκτης Φερεγγυότητας (SCR) της ΝΝ Hellas το 2019

Σύμφωνα με την Έκθεση Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης του  2019 της NN Hellas, που δημοσίευσε η ασφαλιστική εταιρία στην ιστοσελίδα της,  ο Δείκτης Φερεγγυότητας (SCR ratio) ανήλθε σε 226% στις 31/12/2019 και Δείκτης Κάλυψης Ελάχιστης Κεφαλαιακής Απαίτησης (MCR ratio) ανήλθε σε 771% στις 31/12/2019.

Επίσης  στην έκθεση αναφέρονται και τα παρακάτω σημαντικά οικονομικά στοιχεία:

Τα ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα (εξαιρ. των Δ.Π.Χ.Α. προσαρμογών) αυξήθηκαν κατά 11% σε σύγκριση με την περσινή χρονιά, κυρίως λόγω της σημαντικής αύξησης του χαρτοφυλακίου προϊόντων διαχείρισης συνταξιοδοτικών κεφαλαίων (DAF), η οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει από μικρή πτώση των ασφαλίστρων ασφαλιστικών προϊόντων συνδεόμενων με δείκτες και προϊόντων που συνδυάζουν ασφάλιση ζωής και επένδυση (unit/index-linked). 

Τα ακαθάριστα δεδουλευμένα ασφάλιστρα παρουσίασαν μείωση 1% σε σύγκριση με την περσινή χρονιά, κυρίως λόγω της μείωσης του χαρτοφυλακίου των παραδοσιακών συνταξιοδοτικών προϊόντων για τα οποία δεν υφίσταται νέα παραγωγή, καθώς και της μείωσης των ασφαλίστρων των unit/index- linked προϊόντων. 

Τα εκχωρηθέντα ασφάλιστρα μειώθηκαν κατά 4%, κυρίως λόγω της μείωσης των ασφαλίστρων του κλειστού χαρτοφυλακίου ασφαλιστηρίων συμβολαίων ασφάλισης ασθενείας, των οποίων οι κίνδυνοι εκχωρήθηκαν μέσω της αντασφαλιστικής σύμβασης που συμμετέχει η ΝΝ Hellas από τα τέλη του 2016. 

Τα έσοδα από επενδύσεις και λοιπά έσοδα σημείωσαν σημαντική αύξηση, κυρίως λόγω των κερδών από αποτίμηση Unit/Index-Linked προϊόντων που αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος και τα οποία διακρατούνται για λογαριασμό των ασφαλισμένων με την αντίστοιχη αύξηση στη μεταβολή των αποθεμάτων . 

Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ανήλθαν σε 28,2 εκατομμύρια ευρώ το 2019 (2018: 29,3 εκατομμύρια ευρώ), παρουσιάζοντας μικρή πτώση 4%, η οποία οφείλεται στο γεγονός ότι η αύξηση της καθαρής αξίας ενεργητικού των Unit/Index linked ήταν μικρότερη από την μείωση της αξίας ενεργητικού των Ιndex Linked με εγγυήσεις πάνω στο οποίο υπολογίζονται οι προμήθειες, επηρεαζόμενη από το περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων που ισχύει από το 2ο εξάμηνο του 2019 και έπειτα. 

Οι αποζημιώσεις και οι παροχές σε ασφαλισμένους μειώθηκαν κατά 1%, κυρίως λόγω των μειωμένων λήξεων Unit/Index-linked προϊόντων, που αντισταθμίζονται σε μεγάλο βαθμό από περισσότερες εξαγορές του ίδιου χαρτοφυλακίου. 

Οι αποζημιώσεις και παροχές σε ασφαλισμένους χωρίς τη συμμετοχή αντασφαλιστή αναλογούν στο 55% των ακαθάριστων δεδουλευμένων ασφαλίστρων του 2019 (2018: 55%). 

Η καθαρή μεταβολή υποχρεώσεων ασφαλιστικών και επενδυτικών συμβολαίων αυξήθηκε κατά 92% σε σχέση με την περσινή περίοδο, ως αποτέλεσμα κυρίως των ισχυρών νέων πωλήσεων καθώς και της υψηλής απόδοσης των επενδύσεων του Unit/Index Linked χαρτοφυλακίου. 

Τα λοιπά έξοδα μειώθηκαν κατά 3%, κυρίως λόγω των χαμηλότερων εξόδων προσωπικού και των εξόδων πρόσκτησης

Δείτε αναλυτικά την Εκθεση Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης 2019 της ΝΝ Hellas 

Έκθεση Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης 2019Προτεινόμενα Άρθρα

Συντάκτης: News Team

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *