Σε 48 δόσεις η εξόφληση χρεών σε ασφαλιστικά ταμεία


Οριστικά σε 48 δόσεις η εξόφληση οφειλών προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία μέχρι το τέλος του 2012, ενώ τα χρέη για το 2013 θα υπαχθούν στην πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων.

Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής, θα διαγράφεται το 50% των προσαυξήσεων. Εάν ο οφειλέτης επιλέξει τις δόσεις αυτές θα επιβαρύνονται με επιτόκιο 8,75%.

Οι οφειλέτες με χρέη έως 50 χιλιάδων ευρώ θα πρέπει να προσκομίζουν δικαιολογητικά απ’ τα οποία προκύπτει ότι έχουν εισόδημα για εξυπηρετήσουν τη ρύθμιση ενώ οι οφειλέτες με μεγαλύτερων ποσών θα πρέπει να έχουν εμπράγματες εξασφαλίσεις.
Πηγή : www.skai.gr

Post Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *