Σημαντική διάκριση για την Ευρωπαϊκή Πίστη ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Σημαντικό αριθμό διακρίσεων απέσπασε η Ευρωπαϊκή Πίστη Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. στην απονομή των Fund Managers’ Awards 2012 που διοργανώθηκαν από την Πανελλήνια Ένωση Μεριδιούχων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΠΕΜΑΚΟ).
Πιο συγκεκριμένα η Ευρωπαϊκή Πίστη Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ., απέσπασε συνολικά 10 βραβεία για τη διαχείριση των Αμοιβαίων Κεφαλαίων της, μεταξύ των οποίων και αυτό της 3ης καλύτερης Α.Ε.Δ.Α.Κ. για τις περιόδους 09/2009 – 09/2012 και 09/2011 – 09/2012. Τα υπόλοιπα 9 βραβεία αφορούσαν στη διαχείριση των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εξωτερικού της Εταιρίας (μετοχικά και ομολογιακά), με αποδόσεις που κυμάνθηκαν από 10,33% έως 35,07%.
Οι παραπάνω διακρίσεις αναδεικνύουν την ικανότητα των διαχειριστών της Εταιρίας να παράγουν ανταγωνιστικά αποτελέσματα σε πολύ δύσκολες συνθήκες.
Εκτίμηση της Διοίκησης είναι ότι και το 2013 η Εταιρία θα επιτύχει νέες διακρίσεις και εντυπωσιακά αποτελέσματα, προσφέροντας παράλληλα στους επενδυτές αξιόπιστες και ολοκληρωμένες λύσεις στις επενδυτικές τους ανάγκες σε συνδυασμό με υψηλής ποιότητας διαχείριση και εξυπηρέτηση.

Μοιραστείτε το !


Post Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *