Σκόνταψε και στην επιστημονική επιτροπή της Βουλής η ρύθμιση για τα ασφάλιστρα υγείας

Η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής εκφράζει μια σειρά από ενστάσεις  για το  άρθρο 268, στο νομοσχέδιο για νέο Πτωχευτικό Κώδικα, που  περιλαμβάνεται ρύθμιση για τις αναπροσαρμογές στα (υφιστάμενα και μελλοντικά) ασφαλιστικά συμβόλαια υγείας μακροχρόνιας διάρκειας . 

Ειδικότερα η Επιστημονική Υπηρεσία τονίζει ότι -είναι αντισυνταγματική η διάταξη που επιτρέπει την αύξηση ασφαλίστρων σε υφιστάμενα συμβόλαια. «Δεν φαίνεται να συνάδει µε το άρθρο 17 παρ. 1 του Συντάγµατος και το άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου», αλλά και με το άρθρο 17 του Χάρτη των Θεµελιωδών Δικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφέρει η Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας. Μάλιστα προειδοποιεί ότι «η νοµοθετική παρέµβαση σε υφιστάµενη σύµβαση προσχώρησης και η ενδεχοµένως απορρέουσα απώλεια για τον λήπτη της ασφάλισης, του δικαιώµατος που γεννάται µε την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου, δύναται να οδηγήσει σε στέρηση περιουσίας».

-Είναι αδιαφανή και αντίθετα με την κοινοτική νομοθεσία τα κριτήρια για την αύξηση των ασφαλίστρων καθώς δεν προσδιορίζει την βαρύτητα κάθε κριτηρίου. «Οι προτεινόµενες ρυθµίσεις δεν συνάδουν ούτε µε την αρχή της διαφάνειας ούτε µε τις διατάξεις της οδηγίας 93/13/ΕΕ», υπογραμμίζει η Έκθεση και συνεχίζει λέγοντας πως το πρόβλημα αφορά την «παράθεση κριτηρίων και δεικτών αναπροσαρµογής των ασφαλίστρων, χωρίς εξειδίκευση και προσδιορισµό της βαρύτητάς τους στην ίδια την ασφαλιστική σύµβαση, κατά τρόπο που να επιτρέπει στον καταναλωτή να υπολογίσει, έστω κατά προσέγγιση, το εύρος των οικονοµικών δεσµεύσεων που αναλαµβάνει, αλλά και να ελέγξει την εφαρµογή των αναπροσαρµογών αυτών». Επισημαίνει δε ότι το ζήτηµα αυτό «δεν θεραπεύεται από τον νοµοθετικό χαρακτηρισµό τους είτε ως επαρκών για την πλήρωση των ανωτέρω προϋποθέσεων είτε ως µη καταχρηστικών».

-Αντίκειται στην κοινοτική νομοθεσία η ρύθμιση που ουσιαστικά νομιμοποιεί τις παράνομες ρήτρες. «Αν η ρήτρα για την αναπροσαρµογή των ασφαλίστρων στις ασφαλιστικές συµβάσεις µακροχρόνιας ασφάλισης υγείας είναι ασαφής ή ελλιπής, ή δεν πληροί την αρχή της διαφάνειας, ή εισάγεται στη σχετική σύµβαση προσχώρησης κατά τρόπο που δεν είναι σαφής και κατανοητός, συνιστά εµπορική πρακτική η οποία αντίκειται στα εξής άρθρα της Οδηγίας 93/13/ΕΟΚ», τονίζει η Επιτροπή. Προσθέτει δε ότι γεννούνται ασάφειες «για τις οποίες δεν θα ευθύνεται ο καταναλωτής, δεδοµένου ότι πρόκειται για συµβάσεις προσχώρησης, µε συνέπεια ο λήπτης της ασφάλειας να οδηγείται στο δίληµµα, είτε να αποδέχεται την προτεινόµενη αναπροσαρµογή, µε τα ζητήµατα που προαναφέρθηκαν ως προς την έλλειψη βαρύτητας των κριτηρίων, είτε να αναγκάζεται να προβαίνει σε καταγγελία της σύµβασης».

-Αντίκειται στο νόμο για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση η ρύθμιση που ορίζει ότι ως τεκμήριο ενημέρωσης για τις μονομερείς αλλαγές στα συμβόλαια την απλή αποστολή e-mail από πλευράς της ασφαλιστικής εταιρείας. Σε όλη την δημόσια διοίκηση, αλλά και σύμφωνα με το νόμο της ΝΔ περί Ψηφιακής Διακυβέρνησης το σύστημα γνωστοποίησης του αποστολέα πρέπει να βασίζεται στην εξακρίβωση του χρόνου παραλαβής και πρόσβασης στο περιεχόμενο του ηλεκτρονικού μηνύματος.Προτεινόμενα Άρθρα

Συντάκτης: News Team

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *