Στα “μανταλάκια” όσοι έχουν οφειλές πάνω από 150.000 ευρώ σε ΕΦΚΑ και ΚΕΑΟ

Σε δημόσια ανάρτηση όλων των οφειλετών σε ασφαλιστικά ταμεία τον ΕΦΚΑ και το ΚΕΑΟ θα προχωρήσει το επόμενο διάστημα η Γενική Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Γραμματείας

Σχετική εγκύκλιο του ΕΦΚΑ με θέμα «Παροχή οδηγιών ενόψει της δημοσιοποίησης στοιχείων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο και τον e-Ε.Φ.Κ.Α” αναφέρει μεταξύ άλλων:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 3943/2011 (Α΄ 66), όπως τροποποιήθηκαν από το άρθρο 42 του v. 4410/2016 (Α΄ 141), τα στοιχεία των συνολικών ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο από κάθε αιτία και των ασφαλιστικών οφειλών προς τους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης δημοσιοποιούνται υποχρεωτικά σε διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, εφόσον η βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή προς το Δημόσιο ή και τους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης υπερβαίνει ανά φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα το ποσό των εκατό πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ και η καταβολή της καθυστερεί γα χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους

Με την ΠΟΛ 1158/2017 Κ.Υ.Α. (Β΄ 3634) ορίστηκαν οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, οι τεχνικές προδιαγραφές, ο χρόνος και ο τρόπος δημοσιοποίησης στο διαδίκτυο των προαναφερόμενων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον e-Ε.Φ.Κ.Α..
Ειδικότερα:
στο διαδικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε., δημοσιοποιούνται υποχρεωτικά, ανά φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, τα στοιχεία των συνολικών ληξιπρόθεσμων οφειλών από εισφορές κοινωνικής ασφάλισης προς τον eΕ.Φ.Κ.Α., εφόσον η βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή υπερβαίνει το ποσό των εκατό πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ και η καταβολή της καθυστερεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους κατά την ημερομηνία άντλησης των στοιχείων αυτών.
στα στοιχεία που δημοσιοποιούνται περιλαμβάνονται εκτός από τη βασική οφειλή και τα συνεισπραττόμενα προς e-Ε.Φ.Κ.Α. ποσά. Ως συνεισπραττόμενα νοούνται οι τόκοι, τα πρόστιμα, οι προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και οι λοιπές επιβαρύνσεις.
Οι καταστάσεις που έχουν δημοσιοποιηθεί επικαιροποιούνται ανά έτος μέχρι τη 30ή ημέρα του μήνα Ιουνίου 2022 μετά από νέα άντληση στοιχείων και αντικαθιστούν τις ήδη αναρτημένες καταστάσεις.
Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 3 της ανωτέρω Κ.Υ.Α., όπως αυτό ίσχυε, αντικαταστάθηκε με την υπ.αριθμ. Α.1010/27.01.2022 Κ.Υ.Α. (Β΄ 304) ως εξής: «Εξαιρετικά, για τα ημερολογιακά έτη 2020, 2021 και 2022, οι καταστάσεις που έχουν δημοσιοποιηθεί, επικαιροποιούνται μέχρι την 30ή Ιουνίου 2022».

Αναλυτικά η εγκύκλιος εδώΠροτεινόμενα Άρθρα

Συντάκτης: News Team

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *