Στα πρότυπα ασφάλισης αυτοκινήτου και η υποχρεωτική ασφάλιση ακινήτων


Με τη δημιουργία ενός ταμείου διαχείρισης, που θα γίνεται από τις ασφαλιστικές εταιρίες, σχεδιάζεται η υποχρεωτικότητα της ασφάλισης των ακινήτων για σεισμούς και πλημμύρες ( φυσικές καταστροφές ) .
Σχετική νομοπαρασκευαστική επιτροπή που έχει συστήσει , όπως αναφέρει η «Καθημερινή», το υπουργείο Οικονομικών και στο υπό επεξεργασία σχέδιο θα προβλέπει ένα ελάχιστο ποσό ασφαλιστικής κάλυψης αντίστοιχο με αυτό που ισχύει και για την υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης των αυτοκινήτων.
Συμφωνα πάντα με το δημοσίευμα η ασφαλιστική κάλυψη θα επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη του ακινήτου, ο οποίος θα πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτει το σχετικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο για κάθε πράξη που συνοδεύει το ακίνητο.
Το ύψος των ασφαλίστρων αναμένεται να διαμορφωθεί στο 1-1,5 ευρώ για κάθε 1000 ευρώ ασφαλιστικής κάλυψης.
Τέλος πρέπει να σημειωθεί ότι στην Ελλάδα τα ακίνητα που διαθέτουν ασφαλιστική κάλυψη για σεισμό, δεν ξεπερνούν το 15% με το ποσοστό να συνδέεται με το γεγονός ότι μεγάλος αριθμός ακινήτων τα τελευταία χρόνια έχει αποκτηθεί με τραπεζικό δάνειο.

Post Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *