Στην Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά και στο κλάδο αυτοκινήτου η AmTrust Europe

Η AmTrust Europe εισέρχεται στην Ελληνική Αγορά ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Οχημάτων H AmTrust Europe Limited, τμήμα του Ομίλου Εταιρειών AmTrust ανακοίνωσε ότι εισέρχεται στηνΕλληνική Αγορά ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Οχημάτων.
Σε συνεργασία με τους γνωστούς και έμπιστους Μεσίτες Ασφαλίσεων, τον όμιλο BROKINS και την EXPERT Ασφάλειες, η εταιρεία θα επικεντρωθεί στη βέλτιστη εξυπηρέτηση της αγοράς Αστικής Ευθύνης Οχημάτων για ιδιώτες πελάτες. Ειδικός Αντιπρόσωπος για την AmTrust και υπεύθυνη για τη διαχείριση του προγράμματος είναι η εταιρεία Autoprotect Hellas (APH).
Διατηρώντας τον προσανατολισμό της στην κάλυψη εξειδικευμένων κινδύνων, η AmTrust θα προσθέσει αξία μέσω της συνεπούς προσέγγισης της στην ανάληψη αυτών, της υψηλής της οικονομικής φερεγγυότητας και της γνώσης της αγοράς, βασιζόμενη στην υποστήριξη των δύο συνεργατών της που διαθέτουν την ανάλογη εμπειρία και ένα ευρύ δίκτυο διανομής ασφαλιστικών προϊόντων και θα υποστηρίξουν την πρόταση της AmTrust.
Η νέα ασφαλιστική πρόταση θα είναι διαθέσιμη από τις 2 Σεπτεμβρίου 2013 και αρχικά θα επικεντρωθεί στην ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Οχημάτων και Νομικής Προστασίας. Η AmTrust επιθυμεί να επεκτείνει τις δραστηριότητές της μέσω των συνεργατών της και του χαρτοφυλακίου τους με νέες ευκαιρίες που μπορεί να εμφανίζονται στην ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Οχημάτων
Η AmTrust Europe Limited παρέχει προϊόντα Γενικών Ασφαλειών και υποστηρίζει υπηρεσίες σε συνεργάτες που επικεντρώνονται σε κινδύνους περιουσίας, ατυχημάτων, ειδικών κινδύνων, ατυχημάτων και υγείας, Νομικής προστασίας και Εγγυήσεων.
Η AmTrust Europe Limited είναι χαρακτηρισμένη ως «Α» από την ΑΜ Best και η μητρική εταιρεία AmTrust Financial Services Inc. κατέλαβε την 60η θέση των 100 ταχύτερα αναπτυσσόμενων εταιρειών του Fortune 100 το 2012.
Ο όμιλος AmTrust έχει δεσμευθεί στην υπεύθυνη και πειθαρχημένη ανάληψη κινδύνων, εστιάζοντας σε εξειδικευμένα προϊόντα, στην ανάληψη ασφαλίσεων χαμηλής έκθεσης σε κίνδυνο καθώς και στην βέλτιστη εξυπηρέτηση των αναγκών των πελατών του.

Μοιραστείτε το !


Post Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *