Στην ιδιωτική ασφάλιση υγείας γιατί δεν έχουν κοινωνική ασφάλιση!

Ιδιαίτερα σημαντικές και αποκαλυπτικές είναι οι απαντήσεις που έδωσαν οι επισκέπτες του asfalisinet.gr σε διαδικτυακή και online έρευνα, γιατί θα έκαναν ή δεν θα έκαναν ιδιωτική ασφάλιση υγείας.
Από τους συμμετέχοντες στην έρευνα, το 36% απάντησε ότι δεν την θεωρεί χρήσιμη, επίσης ένα σημαντικός αριθμός και συγκεκριμένα το 19% απάντησε ότι την θεωρεί ακριβή , το 17% δήλωσε ότι έχει κάνει ιδιωτική ασφάλιση υγείας, ενώ το 16% απάντησε ότι δεν έχει κοινωνική ασφάλιση και θα έκανε ιδιωτική ασφάλιση.
Επίσης ένα 7% θα επέλεγε επίσης την ιδιωτική ασφάλιση γιατί ανησυχεί ότι δεν θα τον καλύψει η κοινωνική του ασφάλιση. Και ένα 5% θα επέλεγε την ιδιωτική ασφάλιση για περισσότερες καλύψεις.
Αναλυτικά οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις σε 621 χρηστών που πήραν μέρος στην έρευνα που έγινε οnline και μέσω των σελίδων του asfalisinet.gr και στην ερώτηση, γιατί θα κάνατε ή δεν θα κάνατε ιδιωτική ασφάλιση υγείας :
Δεν πιστεύω ότι είναι χρήσιμη (36%)
Δεν θα έκανα γιατί είναι ακριβή (19%)
Εχω κάνει ασφάλιση υγείας (17%)
Δεν έχω Κοινωνική Ασφάλιση (ΚΑ) (16%)
Ανησυχώ ότι δεν θα με καλύψει η ΚΑ (7%)
Για περισσότερες καλύψεις υγείας (5%)

Μοιραστείτε το !


Post Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *